Regelverksprosess

Forslag til endring av CWD-soneforskriften

Publisert 01.07.2022     Sist endret 01.07.2022

I foreslåtte endring presiseres det at Mattilsynet skal gjerde inn alle saltplasser som er benyttet de siste fem årene for å gjøre de utilgjengelige for beitedyr og hjortedyr. Mattilsynet vil også kreve dokumentasjon på at saltinnretninger er stengt utenfor normal beiteperiode. Mattilsynet kan be om å få se dokumentasjonen.

Inngjerding av saltplasser § 9

I soneforskriften § 9 tredje ledd står det at Mattilsynet «uten grunneiers samtykke» kan gjøre nødvendige tiltak for å redusere smitterisiko fra områder i sonen.

Mattilsynet foreslår å endre bestemmelsen slik at det presiseres at Mattilsynet skal gjerde inn alle saltplasser for å gjøre dem utilgjengelige for beitedyr og hjortedyr.

Mattilsynet skal sette opp grinder rundt salteplasser der det står eller har stått slikkesteiner de siste fem årene. Det blir ikke rom for skjønnsmessige vurderinger. Bakgrunnen for endringen er faglige vurderinger og anbefalinger.

Dokumentasjon av stengt saltinnretning § 6

Forslaget innebærer også en endring av § 6. Mattilsynet kan kreve dokumentasjon på at saltinnretninger er stengt utenfor normal beiteperiode. Dokumentasjonen må kunne forevises til Mattilsynet på forespørsel.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 12.08.2022
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Julie Enebo Grimstad, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, e-post: Julie.Enebo.Grimstad@mattilsynet.no tlf. 22 77 84 33

Hege Marie Salseng, jurist/rådgiver, seksjon dyrehelse, e-post: hege.marie.salseng@mattilsynet.no, tlf. 22 77 79 65.