Regelverksprosess

Forslag til endring av landdyrsporbarhetsforskriften – tilleggsopplysninger ved registrering eller godkjenning av rugerier og anlegg som holder landdyr

Publisert 27.02.2023     Sist endret 30.06.2023

Forskriftsendringen vil føre til at driftsansvarlige for rugerier og anlegg som holder landdyr får plikt til å gi Mattilsynet visse tilleggsopplysninger ved registrering eller søknad om godkjenning av anleggene. Det er opplysninger om:

  • anleggenes beliggenhet (adresse og koordinater), og
  • perioden det holdes landdyr i anlegget, dersom det holdes landdyr i anlegget bare i visse perioder (f.eks. på bestemte årstider eller i forbindelse med bestemte begivenheter).

Endringsforskriften skal gjennomføre forordning (EU) 2022/1345.

Forordningen gir også EØS-statene mulighet til å gi unntak fra plikten til å registrere anlegg som holder landdyr og som utgjør en uvesentlig dyrehelserisiko. Muligheten er likevel så snever at Mattilsynet ikke ser det som aktuelt å foreslå noen unntak nå.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Klarering for høring sendt til LMD og NFD

Mattilsynet sender utkast til høringsdokumenter til klarering av Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Nærings- og fiskeridepartementet.

 23.02.2023
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 07.08.2023
NOAH - for dyrs rettigheter 14.08.2023

Høring

 

Høringsfrist: 14.08.2023
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 07.08.2023
NOAH - for dyrs rettigheter 14.08.2023

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Marianne Kristiansen, seniorrådgiver, seksjon dyrehelse tlf: 22 77 86 30.