Regelverksprosess

Forslag til endringer i kosmetikkforskriften : Nye regler for bruk av vitamin A, alfa-arbutin og arbutin og seks stoffer med mulig hormonforstyrrende egenskaper i kosmetiske produkter

Publisert 07.06.2023     Sist endret 07.06.2023

Et reguleringsforslag som endrer stoffoppføringer og bruksbetingelser i kosmetikkforordningens vedlegg III, V og VI diskuteres for tiden i EU.

Reguleringsforslaget er basert på vitenskapelige utredninger av EUs vitenskapskomite for forbrukerprodukter (SCCS) og tar sikte på å gi trygge bruksbetingelser for disse stoffene i kosmetikk.

Det dreier seg om følgende reguleringsforslag:

  • Forslag til regulering av vitamin A
  • Forslag til regulering av alta-arbutin og arbutin
  • Forslag til regulering av visse stoffer med mulig hormonforstyrrende egenskaper

Se også: Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Reguleringsforslag drøftes i EU

 

 
 
Høring

Rettsakten går etter hurtigprosedyren. Mattilsynet gjennomfører nå høring av saken etter forvaltningsloven § 37, som betyr at høringsinstansene har adgang til å uttale seg om saken, og gi innspill. Vær oppmerksom på at når saken er vedtatt i EU, vil den nasjonale gjennomføringen skje hurtig og uten ytterligere høringer.

 

Høringsfrist  10.08.2023
 
Rettsakten fastsettes i EU

 

 
 
Rettsakten vedtas på EØS-komitemøte

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

Dato ikke bestemt 
 
Rettsakten tas inn i forskrift

Rettsakten tas inn i forskrift om kosmetikk- og kroppspleieprodukter og er gjeldende i norsk rett. Fastsatte rettsakter vil bli kunngjort på denne siden.

Skjer vanligvis første virkedag etter beslutning i EØS komiteen 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica Vatne, rådgiver, seksjon kjemisk mattrygghet, hovedkontoret. Tlf.: 22 77 87 27