Regelverksprosess

Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Nye regler for BHT og UV-filteret HAA299 samt endringer i reguleringen av UV-filteret homosalat, fargestoffet Acid Yellow 3 og resorcinol i kosmetikk

Publisert 01.03.2023     Sist endret 01.03.2023

Et reguleringsforslag som endrer stoffoppføringer og bruksbetingelser i kosmetikkforordningens vedlegg III, IV og VI diskuteres for tiden i EU.

Reguleringsforslaget er basert på vitenskapelige utredninger av EUs vitenskapskomite for forbrukerprodukter (SCCS) og tar sikte på å gi trygge bruksbetingelser for disse stoffene i kosmetikk.

Det dreier seg om følgende reguleringsforslag:

  • Forslag til regulering av Butylert hydroxytoluene (BHT)
  • Forslag til regulering av Bis-(diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine (HAA299) (UV-filter)
  • Forslag til endringer i reguleringen av UV-filteret homosalat
  • Forslag til endringer i reguleringen av fargestoffet Acid Yellow 3
  • Forslag til endringer i reguleringen av resorcinol

Se også: Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Reguleringsforslag drøftes i EU

 

 
 
Høring

Rettsakten går etter hurtigprosedyren. Mattilsynet gjennomfører nå høring av saken etter forvaltningsloven § 37, som betyr at høringsinstansene har adgang til å uttale seg om saken, og gi innspill. Vær oppmerksom på at når saken er vedtatt i EU, vil den nasjonale gjennomføringen skje hurtig og uten ytterligere høringer.

 

Høringsfrist  13.04.2023
 

Rettsakten fastsettes i EU

 

Ikke bestemt 
 
Rettsakten vedtas på EØS-komitemøte

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

Ikke bestemt 
 
Rettsakten tas inn i forskrift

Rettsakten tas inn i forskrift om kosmetikk- og kroppspleieprodukter og er gjeldende i norsk rett. Fastsatte rettsakter vil bli kunngjort på denne siden.

 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica Vatne, rådgiver i seksjon kjemisk mattrygghet, hovedkontoret. Tlf: 22 77 87 27