Regelverksprosess

Forslag til endringer i kosmetikkforskriften: Nye regler for CMR-stoffer i kosmetikk og kroppspleieprodukter

Publisert 31.08.2023     Sist endret 31.08.2023

Et reguleringsforslag som endrer stoffoppføringer og bruksbetingelser i kosmetikkforordningens vedlegg II diskuteres for tiden i EU.

Reguleringsforslaget er basert på vitenskapelige utredninger av EUs vitenskapskomite for forbrukerprodukter (SCCS) og tar sikte på å gi trygge bruksbetingelser for disse stoffene i kosmetikk.

Det dreier seg om følgende reguleringsforslag:

Forslag om forbud mot bruk av 30 nye CMR-stoffer ( årlig oppdatering («omnibus VI»)).

Se også: Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Reguleringsforslag drøftes i EU

 

 
 
Høring

Rettsakten går etter hurtigprosedyren. Mattilsynet gjennomfører nå høring av saken etter forvaltningsloven § 37, som betyr at høringsinstansene har adgang til å uttale seg om saken, og gi innspill. Vær oppmerksom på at når saken er vedtatt i EU, vil den nasjonale gjennomføringen skje hurtig og uten ytterligere høringer.

 

Høringsfrist  21.09.2023
 

Rettsakten fastsettes i EU

 

Ikke bestemt 
 
Rettsakten vedtas på EØS-komitemøte

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

Ikke bestemt 
 
Rettsakten tas inn i forskrift

Rettsakten tas inn i forskrift om kosmetikk- og kroppspleieprodukter og er gjeldende i norsk rett. Fastsatte rettsakter vil bli kunngjort på denne siden. Datokolonne: Skjer vanligvis første virkedag etter beslutning i EØS komiteen

Ikke bestemt 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica Vatne, rådgiver i seksjon kjemisk mattrygghet, hovedkontoret. Tlf: 22 77 87 27