Regelverksprosess

Forslag til endringer i regelverket for næringsmidler til særskilte grupper

Publisert 27.03.2023     Sist endret 31.03.2023

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har nylig gjennomført en vurdering av trygghet og egnethet av nye produkter (morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger) fremstilt på hydrolysert protein, med en annen sammensetning enn det EFSA tidligere har gitt positiv uttalelse til.

Som følge av EFSAs vurderingen endres sammensetningskravene for protein til morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger fremstilt av hydrolysert protein.

Endringsforskriften skal gjennomføre kommisjonsforordning (EU) 2023/589, som endrer delegert forordning (EU) 2016/127, i norsk rett. Forordning (EU) 2023/589 inneholder krav til protein i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger basert på hydrolysert protein. Vedlegg I, vedlegg II og vedlegg III til forordning (EU) 2016/127 endres. '

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Forordningen er ennå ikke gjennomført i Norge

 

Mars 2023 
 
Høring

 

 31.05.2023
 
Vedtakelse i EØS-komitemøte

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS komitemøtet.

Ikke bestemt 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Charlotte Holkov, seniorrådgiver, seksjon kjemisk mattrygghet, hovedkontoret, tlf. 22 77 80 50