Regelverksprosess

Forslag til nye regler om offentlig kontroll – utfyllende bestemmelser om utpeking av offisielle laboratorier (EU) 2021/1353

Publisert 06.09.2021     Sist endret 06.09.2021

EU har vedtatt delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1353 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til tilfeller og vilkår for når kompetente myndigheter kan utpeke offentlige laboratorier som ikke oppfyller vilkårene i forhold til alle metodene de bruker for offentlig kontroll eller annen offentlig virksomhet.

Forordningen gir unntak fra akkreditering for analysemetodikk innenfor spesifikke områder. Forskriften gjennomfører rettsakten i norsk regelverk.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Høringsfrist

Høring av forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2021/1353 i norsk rett.

 

Høringsfrist: 15.10.2021
 
Vedtakelse i EØS-komiteen

Forordningen må vedtas i EØS-komiteen før forskriften trer i kraft

Ikke bestemt 
 
Fastsettelse og kunngjøring av forskriften

Mattilsynet fastsetter ny forskrift om nye regler om offentlig kontroll – utfyllende bestemmelser om utpeking av offisielle laboratorier (EU) 2021/1353. Forskriften kunngjøres på lovdata.no. Det vil legges en lenke her.

Ikke bestemt 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Hilde Skår Norli, seniorrådgiver, seksjon virksomhetsstyring, hovedkontoret,