Fratrer som regiondirektør i region Sør og Vest

Publisert 21.09.2020     Sist endret 21.09.2020
Ole Fjetland, regiondirektør i Sør og Vest
Ole Fjetland, regiondirektør i Sør og Vest  Foto: Mattilsynet

Regiondirektør i Sør og Vest Ole Fjetland fratrer sin stilling og går til nye oppgaver ved hovedkontoret. Karen Johanne Baalsrud vil fungere i stillingen til ny regiondirektør er på plass. Endringen skjer fra og med 05.10.2020.

–  Det har vært en krevende tid i Mattilsynet generelt og i region Sør og Vest spesielt, og vi har jobbet hardt for å bedre resultatene våre og bygge tillit. Det har gitt resultater, men endringer tar tid og krever mye av oss som står i det.  Etter en dialog med min leder om dette, har vi blitt enige om at det er hensiktsmessig at jeg går ut av stillingen, sier Ole Fjetland.

Administrerende direktør Ingunn Midttun Godal sier hun er glad for at Ole vil fortsette i Mattilsynet og bruke sin erfaring på andre områder. –  Regionen har oppnådd mye i en svært presset situasjon det siste året, og jeg vil spesielt fremheve arbeidet med forbedring av forvaltningskvalitet i regionen. Samarbeid om tilsyn på tvers av avdelinger i Rogaland har styrket dyrevelferdsområdet og vi har fått erfaringer som hele Mattilsynet kan nyte godt av, sier hun.  

Fjetland har nær ti års erfaring ved hovedkontoret i Mattilsynet, blant annet som direktør på matområdet. Nå vil han bidra til utvikling og forbedring av organisasjonen derfra og blant annet jobbe med fagområdene drikkevann og matkriminalitet. Han vil savne nære kolleger i regionen i det daglige, men ser også fram til å bruke kompetansen sin på andre måter.

– Jeg trivdes veldig godt med faglige oppgaver i et nasjonalt perspektiv, og gleder meg til å jobbe sammen med kolleger der igjen, sier han.

Godal understreker at hun vil legge til rette for at regionens ansatte opplever kontinuitet i overgangen til fungerende og etter hvert ny regiondirektør. Fungerende leder er Karen Johanne Baalsrud. Hun har mye erfaring både fra regionen og fra hovedkontoret.

Stillingen som regiondirektør i Sør og Vest vil bli utlyst i nærmeste framtid.

Fant du det du lette etter?