Kunngjøring

Gebyrsatsen for import av fiskefôr er satt ned

Publisert 22.09.2023     Sist endret 22.09.2023

Satsen for import av fiskefôr er satt ned, slik at gebyret bedre gjenspeiler kostnadene til grensekontroll av denne varen.

12. september 2023 fastsatte Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet forskrift om endring av forskrift om betaling av gebyr for veterinær grensekontroll. Endringen innebærer at gebyrsatsen for import av fiskefôr er satt ned. Forskriften trådte i kraft 21. september 2023.

Varer av animalsk opprinnelse som ankommer Norge fra et tredjeland, skal kontrolleres på en grensekontrollstasjon, og importør må betale gebyr for slik kontroll. Gebyret skal ikke overstige Mattilsynets kostnader ved kontrollen.

Etter Brexit gjelder dette også varer av animalsk opprinnelse som importeres fra Storbritannia. Det importeres store mengder fiskefôr fra Skottland og næringen har ønsket å importere denne varen i såkalte storsekker.

Gebyret etter tidligere forskrift var høyere enn kostnadene til grensekontroll av slike forsendelser av fiskefôr. Satsen for import av fiskefôr er derfor satt ned, slik at gebyret bedre gjenspeiler kostnadene til grensekontroll av denne varen. Gebyret har fått samme sats som fiskemel, dvs. kr 24,34 per tonn i tillegg til kr 3 045 per forsendelse, se § 3 bokstav a og d.

Mattilsynet har foreløpig svært liten erfaring med kontroll av fiskefôr i storsekker. Det er derfor knyttet usikkerhet til kostnadene til slik kontroll, og det kan bli aktuelt med ytterligere satsendringer på et senere tidspunkt.

Se forskrift om betaling av gebyr for veterinær grensekontroll

Fant du det du lette etter?