Gjeldende regelverk

Publisert 27.09.2012     Sist endret 13.08.2020

På disse sidene får du en oversikt over regelverket som Mattilsynet forvalter. I tillegg finner du Beskyttede betegnelser her.

Du kan også følge med i regelverksutviklingen som pågår innenfor våre fagfelt.