Delegeringer

Publisert 10.09.2013     Sist endret 14.03.2014

 

Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Delegering av myndighet fra Mattilsynet til Debio etter økologiforskriften 18.03.2017 356
Delegering av myndighet til kommunen etter forskrift om floghavre 24.09.2015 1097
Delegering av myndighet til kommunen og fylkesmannen etter plantevernmiddelforskriften 28.05.2015 555
Delegering av myndighet fra hovedkontoret til regionene 26.02.2015
Delegering av myndighet til Matmerk etter forskrift om beskyttede betegnelser 18.06.2004 909
Delegering av myndighet til Mattilsynet etter matloven 05.05.2004 884