Instrukser

Publisert 10.09.2013     Sist endret 01.11.2019

 

Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Instruks fra Mattilsynet ved Hovedkontoret til Debio og det regionale Mattilsynet om utøving av delegert myndighet etter økologiforskriften (Instruks til Debio mv. etter økologiforskriften) 02.07.2019 961
Instruks om Mattilsynets forvaltning av forsøksdyrforskriften 30.06.2015
Instruks til kommune og statsforvalter om utøvelse av delegert myndighet etter plantevernmiddelforskriften (Instruks til kommune m.m. om delegert myndighet etter plantevernmiddelforskriften) 28.05.2015 556
Instruks om kontroll med Salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg 29.06.2007
Instruks om overvåkning av og tiltak mot salmonella i ferskt kjøtt 29.06.2007
Instruks til Mattilsynet, avdelingskontorene, vedrørende isolasjon og undersøkelse av dyr (Instruks om isolasjon og undersøkelse av dyr) 14.02.2006 199
Instruks om bekjempelse av visse A- og B-sjukdommer 08.07.2004
Instruks for hvalkjøttkontroll 08.05.2003 594
Instruks for selkjøttkontroll 13.03.2003 292
Instruks for transport av varepartier til veterinær grensekontrollstasjon som er ulovlig innført (Instruks for veterinær grensekontroll) 10.01.2003 28
Instruks om utstedelse av sertifikater for levende dyr og animalske næringsmidler mv. (Instruks om sertifikater for levende dyr mv) 29.03.2001 423
Instruks for tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland (Kontrollinstruks for animalske produkter) 18.10.1999 1166