Lokale forskrifter


Publisert 10.09.2013 | Sist endret 14.03.2014

 

Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Sørfold og Bodø kommuner, Nordland 16.11.2017 1797
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Tysvær, Vindafjord, Finnøy og Suldal kommuner, Rogaland 04.10.2017 1580
Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bømlo kommune, Hordaland 08.09.2017 1376
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Tingvoll, Nesset og Gjemnes kommuner, Møre og Romsdal 03.08.2017 1228
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr i Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Nord-Trøndelag og Nordland 31.07.2017 1223
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa og Tranøy kommuner, Troms 28.06.2017 1040
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Kvinnherad, Tysnes, Stord, Sveio og Vindafjord kommuner, Hordaland og Rogaland 19.06.2017 874
Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag 21.02.2017 199
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Hammerfest og Kvalsund kommuner, Finnmark 25.01.2017 67
Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Nesna, Lurøy, Dønna og Leirfjord kommuner, Nordland 28.11.2016 1417
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Gildeskål og Bodø kommuner, Nordland 31.10.2016 1276
Forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest i Mossevassdraget, Akershus og Østfold 17.08.2016 973
Forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest, Eidskog kommune, Hedmark 17.08.2016 972
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Frøya kommune, Sør-Trøndelag 01.06.2016 557
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Rødøy og Lurøy kommuner, Nordland 10.02.2016 116
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Meløy og Rødøy kommuner, Nordland 07.10.2015 1152
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Lenvik og Tromsø kommuner, Troms 29.09.2015 1181
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Ibestad, Skånland og Gratangen kommuner, Troms 23.09.2015 1073
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bø, Vågan, Hadsel, Sortland og Lødingen kommuner, Nordland 22.06.2015 740
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Fusa og Tysnes kommuner, Hordaland 22.06.2015 742
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bø og Øksnes kommuner, Nordland 04.06.2015 574
Forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest i Haldenvassdraget, Akershus og Østfold 26.05.2015 592
Forskrift om bekjempelse av SAV2 i Nordfjord, Sogn og Fjordane 05.05.2015 438
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommuner, Nordland 25.03.2015 261
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Rana, Hemnes, Saltdal, Beiarn, Meløy og Radøy kommuner, Nordland 04.03.2015 196
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Halsa, Tingvoll, Aure og Surnadal kommuner, Møre og Romsdal 12.01.2015 26
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og begrense krepsepest i deler av Kvesjøvassdraget, Lierne kommune, Nord-Trøndelag 26.06.2014 913
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Storfjord, Kåfjord, Målselv og Balsfjord kommuner, Troms 10.07.2013 887
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr i Rauma, Vestnes, Norddal, Lesja og Skjåk kommuner, Møre og Romsdal og Oppland 19.03.2013 306
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Sunndal, Oppdal, Tingvoll, Gjemnes, Nesset, Molde, Fræna, Lesja og Dovre kommuner, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Oppland 20.06.2012 560
Forskrift om kontrollområde for å begrense og bekjempe krepsepest i deler av Fjelnavassdraget, Hemne kommune, Sør- Trøndelag 24.01.2012 44
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde sjukdom på grunn av lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Grane, Hattfjelldal, Leirfjord og Vefsn kommuner, Nordland 29.07.2011 830
Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag 04.09.2007 1041
Forskrift om et avgrenset pilotprosjekt om plikt til å offentliggjøre resultater av utført tilsyn i serveringsvirksomheter (smilefjesordning). 30.05.2007 566
Forskrift om tiltak mot pærebrann (...) 25.04.2007 435
Forskrift om sone for å bekjempe krepsepest i Dammane landskapsvernområde, Porsgrunn kommune, Telemark 23.02.2007 214
Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer av organisk opphav uten nedmolding, Nesset kommune, Møre og Romsdal. 21.09.2006 1218
Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Meldal kommune, Sør-Trøndelag. 07.09.2006 1130
Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Rindal kommune, Møre og Romsdal. 31.08.2006 1128
Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag. 29.08.2006 1126
Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, Surnadal kommune, Møre og Romsdal. 28.06.2006 1696
Forskrift om sone for å bekjempe A-sykdommen krepsepest i Haldenvassdraget, vassdragssystem 001 A-E, Marker, Aremark og Halden kommuner, Østfold 06.07.2005 773
Forskrift om sone for å bekjempe krepsepest i Glomma, vassdragssystem 002, Hedmark, Akershus og Østfold 20.06.2005 652
Forskrift om frist for spredning av husdyrgjødsel på eng i Ørland kommune, Sør-Trøndelag. 17.06.2004 1156
Forskrift om sone for å bekjempe krepsepest i vassdragssystemet Store Le, Østfold 01.08.2003 1023