Lokale forskrifter

Publisert 10.09.2013     Sist endret 09.01.2020

Lokale forskrifter bestemmer private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et bestemt område, for eksempel en kommune, et fylke eller en region.

Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Hammerfest kommune, Troms og Finnmark 10.09.2020 1746
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Gjesdal, Sandnes og Strand kommuner, Rogaland 04.08.2020 1611
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Hasvik kommune, Troms og Finnmark fylke 20.07.2020 1580
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Loppa kommune, Troms og Finnmark fylke 16.07.2020 1566
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Kvinnherad, Etne, Tysnes, Stord, Sveio og Vindafjord kommuner, Vestland og Rogaland 18.06.2020 1242
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Gildeskål, Bodø, Beiarn kommuner, Nordland 12.06.2020 1190
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Sørreisa, Senja, Dyrøy, Ibestad og Salangen kommuner, Troms og Finnmark 08.04.2020 752
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Lebesby kommune, Troms og Finnmark 21.02.2020 176
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) SAV2 hos akvakulturdyr, Stad, Kinn og Bremanger kommuner, Vestland 14.02.2020 135
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner, Møre og Romsdal 04.02.2020 104
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Nordkapp og Måsøy kommuner, Troms og Finnmark 29.01.2020 86
Forskrift om kontrollområder for å forebygge, begrense og bekjempe pærebrann (Erwinia amylovora) 08.01.2020 51
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Alta, Hammerfest og Hasvik kommuner, Troms og Finnmark 17.12.2019 1831
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD SAV2) hos akvakulturdyr, Tysvær, Vindafjord, Suldal, Finnøy og Hjelmeland kommuner, Rogaland 06.12.2019 1686
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner, Troms og Finnmark fylke. 02.12.2019 1600
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Stavanger, Hjelmeland, Tysvær, Suldal og Vindafjord kommuner, Rogaland 27.11.2019 1584
Forskrift om sone for å hindre spredning av mædi i visse kommuner i Trøndelag (mædi-sone) 16.09.2019 1122
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bodø og Sørfold kommuner, Nordland 13.08.2019 1058
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Kvænangen kommune, Troms fylke 26.07.2019 1031
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Aukra, Hustadvika, Molde, Ålesund og Vestnes kommuner, Møre og Romsdal 06.06.2019 698
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr, Smøla Aure, Heim og Hitra kommuner, Møre og Romsdal og Trøndelag 04.04.2019 450
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr, Gulen, Høyanger, Hyllestad og Solund kommuner, Sogn og Fjordane 01.03.2019 167
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Nærøy og Fosnes kommuner, Trøndelag 20.02.2019 138
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal 01.02.2019 59
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Lenvik kommune, Troms 24.10.2018 1608
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Dønna, Leirfjord, Nesna og Lurøy kommuner, Nordland 17.08.2018 1248
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Askøy, Radøy, Lindås, Meland, Fjell og Øygarden kommuner, Hordaland fylke 26.07.2018 1212
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Alstahaug, Vevelstad og Vefsn kommuner, Nordland (Forskrift om kontrollområde for (ILA), Alstahaug, Vevelstad og Vefsn) 20.07.2018 1201
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Fusa, Samnanger og Os kommuner, Hordaland (Forskrift om kontrollområde for (ILA), Fusa, Samnanger og Os) 19.07.2018 1200
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Karlsøy, Lyngen, Skjervøy og Tromsø kommuner, Troms 12.07.2018 1183
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Bremanger og Flora kommuner, Sogn og Fjordane 06.06.2018 821
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Austevoll, Øygarden, Bjørnafjorden, Bergen og Tysnes kommuner, Vestland 20.03.2018 382
Forskrift om kontrollområde for pankreassykdom (PD), Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna 15.12.2017 2096
Forskrift om avlivning av villrein i og fra Nordfjella sone 1, Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane (Forskrift om avlivning av villrein, Nordfjella sone 1) 15.09.2017 1414
Forskrift om soner ved påvisning av Chronic Wasting Disease (CWD-sone) (Forskrift om soner ved påvisning av CWD) 12.06.2017 734
Forskrift om kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag 21.02.2017 199
Forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest i Mossevassdraget, Akershus og Østfold 17.08.2016 973
Forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest, Eidskog kommune, Hedmark 17.08.2016 972
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Asker, Drammen, Hof, Holmestrand, Hurum, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken m.fl. 07.07.2016 919
Forskrift om kontrollområde for å bekjempe krepsepest i Haldenvassdraget, Akershus og Østfold 26.05.2015 592
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Rana, Hemnes, Saltdal, Beiarn, Meløy og Radøy kommuner, Nordland 04.03.2015 196
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og begrense krepsepest i deler av Kvesjøvassdraget, Lierne kommune, Nord-Trøndelag 26.06.2014 913
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Storfjord, Kåfjord, Målselv og Balsfjord kommuner, Troms 10.07.2013 887
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Sunndal, Oppdal, Tingvoll, Gjemnes, Nesset, Molde, Fræna, Lesja og Dovre kommuner, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Oppland 20.06.2012 560
Forskrift om kontrollområde for å begrense og bekjempe krepsepest i deler av Fjelnavassdraget, Hemne kommune, Sør- Trøndelag 24.01.2012 44
Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde sykdom på grunn av lakseparasitten Gyrodactylus salaris hos akvatiske dyr, Vefsn kommune, Nordland (Forskrift om bekjempelse av lakseparasitt, Vefsn) 29.07.2011 830
Forskrift om soner for forebygging av fotråte, Aust-Agder, Hordaland og Rogaland 23.08.2010 1210
Forskrift om kontrollområde for forebygging, begrensning og utrydding av østerssykdommen Bonamiose, Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand kommuner, Aust-Agder 15.06.2009 648
Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer mv. av organisk opphav, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag 04.09.2007 1041
Forskrift om et avgrenset pilotprosjekt om plikt til å offentliggjøre resultater av utført tilsyn i serveringsvirksomheter (smilefjesordning). 30.05.2007 566
Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer av organisk opphav uten nedmolding, Nesset kommune, Møre og Romsdal. 21.09.2006 1218
Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Meldal kommune, Sør-Trøndelag. 07.09.2006 1130
Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Rindal kommune, Møre og Romsdal. 31.08.2006 1128
Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer av organisk opphav på eng, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag. 29.08.2006 1126
Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, Surnadal kommune, Møre og Romsdal. 28.06.2006 1696
Forskrift om sone for å bekjempe krepsepest i Glomma, vassdragssystem 002, Hedmark, Akershus og Østfold 20.06.2005 652
Forskrift om frist for spredning av husdyrgjødsel på eng i Ørland kommune, Sør-Trøndelag. 17.06.2004 1156
Forskrift om sone for å bekjempe krepsepest i vassdragssystemet Store Le, Østfold 01.08.2003 1023
Forskrift om forbud mot innførsel av dyr til Svalbard (Forskr. om innførselsforbud til Svalbard) 31.08.1988 744
Forskrift om matloven, Svalbard 01.06.1978 3389