Lover

Publisert 20.08.2012     Sist endret 25.09.2019

Dette er lovene som Mattilsynet forvalter.

Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) 19.06.2009 97
Lov om tilsyn med kosmetikk og kroppspleieprodukter mv. (kosmetikklova) 21.12.2005 126
Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 19.12.2003 124
Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) 15.06.2001 75
Lov om planteforedlerrett (planteforedlerloven) 12.03.1993 32
Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven) 04.12.1992 132
Lov om husdyravl (Husdyravlsloven – avlsl) 04.11.1992 130