Lover

Publisert 20.08.2012     Sist endret 15.11.2012

Dette er lovene Mattilsynet forvalter.

Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) 19.06.2009 97
Lov om tilsyn med kosmetikk og kroppspleieprodukter mv. (kosmetikklova) 21.12.2005 126
Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 19.12.2003 124
Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) 15.06.2001 75
Lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m. (Genteknologiloven – gentl) 02.04.1993 38
Lov om planteforedlerrett (planteforedlerloven) 12.03.1993 32
Lov om husdyravl 04.11.1992 130
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 01.01.1970 10