Lover


Publisert 20.08.2012 | Sist endret 15.11.2012

Dette er lovene Mattilsynet forvalter.

Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) 19.06.2009 97
Lov om tilsyn med kosmetikk og kroppspleieprodukter mv. (kosmetikklova) 21.12.2005 126
Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 19.12.2003 124
Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) 15.06.2001 75
Lov om planteforedlerrett (planteforedlerloven) 12.03.1993 32
Lov om husdyravl 04.11.1992 130