Særskilte beskyttelsestiltak

Publisert 10.09.2013     Sist endret 03.06.2020

Her er listen over særskilte beskyttelsestiltak som Mattilsynet forvalter.

I listen er alle forskrifter listet opp kronologisk etter vedtattdato. Du finner også forskriftene på temasidene.

Ordinære forskrifter og lokale forskrifter er skilt ut i egne lister. Dersom du er på jakt etter forskrifter på et spesielt område, finner du de relevante forskriftene på temasidene.

Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om særlige importbetingelser for næringsmidler og fôrvarer i forbindelse med ulykken ved atomkraftverket i Tsjernobyl 24.08.2020 1675
Forskrift om beskyttelse av Lyngenlam som geografisk betegnelse 11.03.2019 247
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot soppen Batachrochytrium salamandrivorians i forbindelse med innførsel og utførsel av salamandere (Forskrift om tiltak mot innførsel og utførsel av salamandere) 15.03.2018 356
Forskrift om beskyttelse av Målselvnepe fra Nord-Norge som geografisk betegnelse 12.01.2018 42
Forskrift om beskyttelse av Telemarksplommer som geografisk betegnelse 12.04.2016 370
Forskrift om beskyttelse av Telemarksmoreller som geografisk betegnelse 12.04.2016 369
Forskrift om beskyttelse av Skjørost fra Røros-traktene som geografisk betegnelse 19.01.2016 39
Forskrift om beskyttelse av Telemarksepler som geografisk betegnelse 14.12.2015 1863
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse fiskeri- og akvakulturprodukter fra Thailand 11.02.2015 115
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot spredning av munn- og klovsyke til EØS-området 04.11.2014 1396
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i enkelte land i EØS 22.05.2014 675
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Tyrkia 02.08.2013 943
Forskrift om beskyttelse av Festsodd fra Trøndelag som geografisk betegnelse 17.10.2012 976
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av ris og risprodukter fra Kina (Forskrift om tiltak ved risimport fra Kina) 12.01.2012 35
Forskrift om kontroll av kjøkkenartikler i plast importert fra Kina og Hongkong 29.06.2011 695
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av akvakulturprodukter fra India til humant konsum 19.05.2011 507
Forskrift om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan 30.03.2011 338
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak for å hindre spredning av afrikansk svinepest til Norge fra stater utenfor EØS-området 07.02.2011 113
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med smittsom anemi blant dyr av hestefamilien i Romania (Forskrift om smittsom hesteanemi) 26.07.2010 1139
Forskrift om vern av produktnemninga Sider frå Hardanger som beskytta geografisk nemning 17.04.2009 420
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Sveits (Forskrift om fugleinfluensa i Sveits) 16.09.2008 1022
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av fiskevarer fra Albania 05.02.2008 108
Forskrift om beskyttelse av produktbetegnelsen Tørrfisk fra Lofoten som beskyttet geografisk betegnelse 11.12.2007 1814
Forskrift om beskyttelse av produktbetegnelsen Gulløye fra Nord-Norge som beskyttet opprinnelsesbetegnelse 14.09.2007 1094
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av kjøtt og kjøttprodukter fra dyr av hestefamilien fra Mexico 10.09.2007 1032
Forskrift om beskyttelse av produktbetegnelsen Ringerikspotet fra Ringerike som beskyttet geografisk betegnelse 25.06.2007 695
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av fiskevarer fra Guinea 05.02.2007 137
Forskrift om vern av produktnemninga Gamalost frå Vik som beskytta geografisk nemning 14.11.2006 1235
Forskrift om beskyttelse av produktbetegnelsen Rakfisk fra Valdres som Beskyttet geografisk betegnelse 27.10.2006 1196
Forskrift om vern av produktnemninga Hardangerpærer som beskytta geografisk nemning 25.08.2006 997
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved mistanke om eller bekreftet høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos viltlevende fugl (Forskrift om tiltak ved fugleinfluensa) 09.03.2006 297
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved import av burfugl i privat eie fra visse tredjeland 23.01.2006 66
Forskrift om vern av produktnemninga Eplejuice frå Hardanger som beskytta geografisk nemning 22.11.2005 1468
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av produkter av animalsk opprinnelse fra Folkerepublikken Kina (Forskrift om beskyttelsestiltak ved import Kina) 31.08.2004 1229
Forskrift om beskyttelse av produktbetegnelsen Ringerikserter som beskyttet opprinnelsesbetegnelse 01.06.2004 819
Forskrift om beskyttelse av produktbetegnelsen Økologisk Tjukkmjølk fra Røros som Beskyttet geografisk betegnelse 10.02.2004 581
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av præriehunder fra USA, samt ikke-domestiserte gnagere og ekorn fra subsahariske land i Afrika i forbindelse med utbrudd av apekoppevirus (Forskrift om tiltak mot apekoppvirus) 09.07.2003 945
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel fra Ukraina av visse produkter av animalsk opprinnelse beregnet til dyrefôr (Forskrift om tiltak mot ukrainsk dyrefor) 21.10.2002 1166
Forskrift om vernetiltak, inntil videre, ved import av fjørfekjøtt fra Thailand 05.04.2002 325
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av hund, katt og flygehund fra Malaysia og Australia (Forskrift om innførsel av hund mv fra Australia) 04.01.2001 7
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av bluetongue i Albania, Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia, Serbia og Montenegro (Forskrift om tiltak mot bluetongue, Balkan) 30.08.1999 980
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot ondartet lungesyke hos storfe ved innførsel av levende storfe fra Spania (Forskrift om lungesyke, spansk storfe) 01.03.1999 275