Særskilte beskyttelsestiltak

Publisert 10.09.2013     Sist endret 03.06.2020

Her er listen over særskilte beskyttelsestiltak som Mattilsynet forvalter.

I listen er alle forskrifter listet opp kronologisk etter vedtattdato. Du finner også forskriftene på temasidene.

Ordinære forskrifter og lokale forskrifter er skilt ut i egne lister. Dersom du er på jakt etter forskrifter på et spesielt område, finner du de relevante forskriftene på temasidene.

Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om særlige importbetingelser for næringsmidler og fôrvarer i forbindelse med ulykken ved atomkraftverket i Tsjernobyl 24.08.2020 1675
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot soppen Batachrochytrium salamandrivorians i forbindelse med innførsel og utførsel av salamandere (Forskrift om tiltak mot innførsel og utførsel av salamandere) 15.03.2018 356
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse fiskeri- og akvakulturprodukter fra Thailand 11.02.2015 115
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot spredning av munn- og klovsyke til EØS-området 04.11.2014 1396
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i enkelte land i EØS 22.05.2014 675
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Tyrkia 02.08.2013 943
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av ris og risprodukter fra Kina (Forskrift om tiltak ved risimport fra Kina) 12.01.2012 35
Forskrift om kontroll av kjøkkenartikler i plast importert fra Kina og Hongkong 29.06.2011 695
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av akvakulturprodukter fra India til humant konsum 19.05.2011 507
Forskrift om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan 30.03.2011 338
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak for å hindre spredning av afrikansk svinepest til Norge fra stater utenfor EØS-området 07.02.2011 113
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med smittsom anemi blant dyr av hestefamilien i Romania (Forskrift om smittsom hesteanemi) 26.07.2010 1139
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av fiskevarer fra Albania 05.02.2008 108
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av kjøtt og kjøttprodukter fra dyr av hestefamilien fra Mexico 10.09.2007 1032
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av fiskevarer fra Guinea 05.02.2007 137
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa ved import av burfugl i privat eie fra visse tredjeland 23.01.2006 66
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av produkter av animalsk opprinnelse fra Folkerepublikken Kina (Forskrift om beskyttelsestiltak ved import Kina) 31.08.2004 1229
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av præriehunder fra USA, samt ikke-domestiserte gnagere og ekorn fra subsahariske land i Afrika i forbindelse med utbrudd av apekoppevirus (Forskrift om tiltak mot apekoppvirus) 09.07.2003 945
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel fra Ukraina av visse produkter av animalsk opprinnelse beregnet til dyrefôr (Forskrift om tiltak mot ukrainsk dyrefor) 21.10.2002 1166
Forskrift om vernetiltak, inntil videre, ved import av fjørfekjøtt fra Thailand 05.04.2002 325
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av hund, katt og flygehund fra Malaysia og Australia (Forskrift om innførsel av hund mv fra Australia) 04.01.2001 7
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av bluetongue i Albania, Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia, Serbia og Montenegro (Forskrift om tiltak mot bluetongue, Balkan) 30.08.1999 980
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot ondartet lungesyke hos storfe ved innførsel av levende storfe fra Spania (Forskrift om lungesyke, spansk storfe) 01.03.1999 275