Veiledere

Publisert 10.09.2013     Sist endret 20.06.2017

Her finner du alle veiledere. En veileder er en beskrivelse av hvordan man skal forstå en forskrift.

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder om import/samhandel av fôrvarer 03.07.2019 PDF
Tap av sau til fredet rovvilt 28.06.2019 PDF
Veileder om import av planter 07.05.2019 PDF
Veileder for økologisk landbruk 18.04.2019 PDF
Informasjon om kjemiske forurensninger i matvarer 28.03.2019 PDF
Veiledning til enkelte bestemmelser i avlsregelverket for husdyr 26.03.2019 PDF
Veileder til vedlegg IV om toleransegrenser til Forskrift om merking og omsetning av fôrvarer 14.02.2019 PDF
Råd om smittebeskyttelse til svineprodusenter avgrenset MRSA 12101 01.02.2019 PDF
Veileder til fotråteforskrift 28.01.2019 PDF
Veileder til smilefjesordningen fra Mattilsynet 20.12.2018 PDF
Veileder for import av potet 18.12.2018 PDF
Brukerveiledning for import av planter i skjematjenesten 18.12.2018 PDF
Veileder - Slik søker du godkjenning for slakting av oppdrettsfisk på båt 28.11.2018 PDF
Veileder økologisk akvakultur 03.10.2018 PDF
Veileder for flytting av småfe 25.09.2018 PDF
Veileder om fiskevelferd ved utvikling og bruk av metoder, utstyr, teknologi mv i akvakultur 02.07.2018 PDF
Veileder: Klassifisering av næringsmidler til spesielle medisinske formål 22.06.2018 PDF
Guidance: Commission Notice on the classification of Food for Special Medical Purposes 22.06.2018 PDF
Veileder om bruksbegrensninger for proteiner og mineraler av animalsk opprinnelse i fôr (TSE-regelverket) 05.06.2018 PDF
Veiledning om bruk av ernæringspåstander og helsepåstander 25.05.2018 PDF
Kortversjon av veiledning om bruk av ernæringspåstander og helsepåstander 19.04.2018 PDF
Matmerking - Veiledning om god opplysningspraksis 11.04.2018 PDF
Slik varsler du mistanker og påvisninger av sykdommer på oppdrettsfisk, villfisk og andre akvatiske dyr 02.11.2017 PDF
Veileder til forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav 22.09.2017 PDF
Veileder for transportører av levende fisk i brønnbåt 19.09.2017 PDF
Veiledning om vurdering av analyseresultater på fôrområdet 29.08.2017 PDF
Rettleiar: Internkontroll i akvakulturnæringa 23.06.2017 PDF
Trygt innhold vitaminer og mineraler i kosttilskudd 08.06.2017 PDF
Veileder: Forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien 02.06.2017 PDF
Veileder om transportegnethet og skille mellom dyr under transport 05.04.2017 PDF
Matmerking - opplysninger om allergener 13.03.2017 PDF
Veileder til forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr 20.01.2017 PDF
Veiledning til drikkevannsforskriften 11.01.2017 Veiledningsartikkel
Brannvarslingsanlegg i sauefjøs – når er det openbart unødvendig 28.12.2016 PDF
Veileder fra EU-kommisjonen om animaliehygieneforordningen (853/2004) 08.12.2016 PDF
Oversikt over typer biproduktvirksomheter og behandlingsmetoder 18.11.2016 PDF
Veileder - Behandling mot lakselus i deler av anlegg 24.10.2016 PDF
Veileder til fiskehelsepersonell - legemiddelforskrivning 15.09.2016 PDF
Veiledning om bruk av betegnelser på ulike typer spiseis 05.07.2016 PDF
Veileder til forskrift om plantevernmidler 03.06.2016 PDF
Veileder legemiddelkampanjen for oppdrettere 02.05.2016 PDF
Veiledning om forskrift om kvalitet på melk og melkeprodukter 04.03.2016 PDF
Veileder internkontroll plantehelse 29.02.2016 PDF
Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av vertplanter til minérfluer (Liriomyza) 24.02.2016 PDF
Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av poteter 24.02.2016 PDF
Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Pelargonium (pelargonium) 24.02.2016 PDF
Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av visse arter av Prunus L. (prunus) 24.02.2016 PDF
Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale med røtter som er dyrket på friland 24.02.2016 PDF
Veileder til forskrift om plantehelse § 5 vedlegg 4B – Generelle krav 24.02.2016 PDF
Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Pyrus L. (pære) 24.02.2016 PDF
Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Rubus L. (rubus) 24.02.2016 PDF
Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av pærebrannvertplantene 24.02.2016 PDF
Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Malus Mill. (eple) 24.02.2016 PDF
Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Fragaria L. (jordbær) 24.02.2016 PDF
Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av kepaløk (Allium cepa L. var. cepa) 24.02.2016 PDF
Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Dianthus (nellik) 24.02.2016 PDF
Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Dendranthema (krysantemum) 24.02.2016 PDF
Guidance: Information on allergens in non-prepacked foods 11.01.2016 PDF
Veileder til forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr 16.12.2015 PDF
Veiledning - Listeføring til Vietnam i MATS skjematjenester 03.11.2015 PDF
Veiledning om matinformasjonsforskriftens krav til næringsdeklarasjon 21.09.2015 PDF
Informasjon om allergener for ikke-ferdigpakket mat 10.06.2015 PDF
Veileder til Nøkkelhullsforskriften 22.04.2015 PDF
Veileder om bruk av påstander ved omsetning av fôr 09.02.2015 PDF
Veileder animalske biprodukter (1069/2009 og 142/2011) 07.01.2015 PDF
Veiledning om krav til bearbeiding og omsetning av hydrolysert protein av fisk 19.12.2014 PDF
Veiledning til enkelte bestemmelser i dyrevelferdsloven - Hold av rein 17.12.2014 PDF
Tilsynsveileder - katt 19.11.2014 PDF
Tilsynsveileder - hund 19.11.2014 PDF
Retningslinje for bekjempelse av fotråte 29.08.2014 PDF
Veileder – særskilte merkebestemmelser fisk og fiskevarer 28.08.2014 PDF
Faktaark om registrering til Kina, Russland og Vietnam 18.08.2014 PDF
Veiledning - Registrering til Kina i MATS skjematjenester 18.08.2014 PDF
Veiledning - Registrering til Russland i MATS skjematjenester 18.08.2014 PDF
Veileder fiskevelferd ved slakteri for akvakulturdyr 18.09.2013 PDF
EU-kommisjonens veileder til artikkel 10 i påstandsforordningen 25.06.2013 PDF
Guidelines on the setting of targets, evaluation of progress and reporting 18.03.2013 PDF
Technical guidance on water-related disease surveillance 18.03.2013 PDF
Policy guidance on water-related disease surveillance 18.03.2013 PDF
Protocol on Water and Health 18.03.2013 PDF
Allmenne prinsipper som skal følges dersom ordlyden i en godkjent helsepåstand endres 08.03.2013 PDF
Retningslinjer til forskrift om velferd for hest 14.02.2013 PDF
Regelverksveileder for genmodifiserte næringsmidler og fôrvarer 29.01.2013 PDF
Veileder til animaliehygieneforordningen, forordning EF nr. 853/2004 (engelsk) (EU) 23.01.2013 PDF
Veileder til næringsmiddelhygieneforordningen, forordning EF nr. 852/2004 juni 2012 - engelsk (EU) 23.01.2013 PDF
Rettleiing H2 - norsk omsetjing 22.01.2013 PDF
Brukerveiledning for utlevering av fôr med koksidiostatika til fjørfehold 21.01.2013 PDF
Veiledning til gjennomføringen av visse bestemmelser i EU-forordning 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (norsk) 21.01.2013 PDF
Veiledning om gjennomføring av HACCP-prinsippene i visse næringsmiddelforetak (EU - norsk) 21.01.2013 PDF
Veileder fra EU-kommisjonen om næringsmiddelhygieneforordningen (852/2004) 21.01.2013 PDF
Veiledning til gjennomføringen av visse bestemmelser i EU-forordning 852/2004 om næringsmiddelhygiene (SANCO/1731/2008 Rev. 6 - engelsk) 21.01.2013 PDF
Veiledning til gjennomføringen av visse bestemmelser i EU-forordning 853/2004 om næringsmiddelhygiene (SANCO/1732/2008 Rev. 7 - engelsk) 21.01.2013 PDF
Generelle godkjenningskrav for produsenter av pelsdyrfôr 20.01.2013 PDF
Regelverksveileder for genmodifiserte næringsmidler og fôrvarer 20.01.2013 PDF
Veiledning om praktisering av tilsyns- og vedtaksmyndighet i forbindelse med mistanke om eller tilfelle av B- og C-sjukdommer hos bier 16.01.2013 PDF
Retningslinjer for bekjempelse av miltbrann 14.01.2013 PDF
Veiledning til journalforskriften for dyrehelsepersonell 11.01.2013 PDF
Veileder til forskrift om tilsetningsstoffer 11.12.2012 PDF
Veileder for utstedelse av eksportdokumenter for fiskebiprodukter 29.11.2012 PDF
Veileder for hold av hund utendørs 19.11.2012 PDF
Import av frø til privatpersoner - veileder 12.11.2012 PDF
Veileder om import av frø til forskningsformål 12.11.2012 PDF
Veileder til barnematforskriften 24.10.2012 PDF
Veileder til forskrift om medisinske næringsmidler 24.10.2012 PDF
Veileder for foredling, import og omsetning av økologiske produkter 18.10.2012 PDF
Leseveileder for forskrifter som regulerer regelverket for genmodifisering 17.10.2012 PDF
Veileder for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer for god hygienepraksis og anvendelse av HACCP-prinsippene 11.10.2012 PDF
Veileder til forskrift om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap 11.10.2012 PDF
Veileder om hold av storfe 03.10.2012 PDF
Veileder til kosttilskuddsforskriften 03.10.2012 PDF
Tilleggsinformasjon vedr. regler for innførsel av hest, hund og katt i tilknytning til sirkus 26.09.2012 PDF
Veileder til privatpraktiserende veterinær på Veterinærvakt 14.09.2012 PDF
Retningslinjer for fôring i ulike soner og til ulike dyreslag p.g.a. radioaktivitet 24.06.2010 PDF
Veileder for virksomheter som eksporterer planter og plantemateriale 14.12.2009 PDF
EU-kommisjonens veileder fra 2007 14.12.2007 PDF
HACCP veiledningsdokument - norsk oversettelse 03.08.2007 PDF
Veiledende liste over frø av planter som inneholder narkotiske stoffer som det ikke er lov å innføre eller omsette i Norge 12.12.2002 PDF