Kunngjøring

Grensekontrollstasjonen Storskog Vei i Finnmark blir midlertidig suspendert

Publisert 10.10.2023     Sist endret 10.10.2023

Mattilsynet suspenderer midlertidig Grensekontrollstasjonen Storskog Vei i Finnmark fra og med 13. oktober for import av varekategorien pakkede fiskeprodukter med og uten temperaturkrav. Dette er den eneste varekategorien grensekontrollen er godkjent for. Suspensjon omfatter ikke kjæledyr som reiser i følge med sine eiere. Dette vil gå som normalt.

Årsaken til at suspensjonen er i hovedsak at det er flere mangler knyttet til de fysiske fasilitetene. Det betyr at grensekontrollen ikke blir gjennomført i henhold til gjeldende regelverk.

Selv om det har vært arbeidet for å rette opp manglene, har det vist seg for krevende for Mattilsynets region nord å få grensekontrollstasjonen til å tilfredsstille kravene. Dette skyldes i hovedsak gammel og utdatert bygningsmasse. Suspensjonen oppheves dersom de påpekte manglene rettes opp. Grensekontrollen inn til EU-markedet er strengt regulert.

Dette vil innebære at det ikke lengre er mulig å importere grensekontrollpliktige varer fra Russland til Norge på vei. Det er fortsatt mulig å importere frossen fisk fra russiske fiskefartøy gjennom våre grensekontrollstasjoner ved Kirkenes havn, Båtsfjord havn og Tromsø Havn. Slike importer må komme med skip direkte til disse havnene, de kan ikke fraktes på vei.

Mattilsynet beklager de ulemper dette medfører for næringen og vil bruke tiden fremover til å se på mulighetene for å oppheve suspensjonen av Grensekontrollstasjonen Storskog Vei.

Fant du det du lette etter?