Kunngjøring

Høring av endring i animaliebiproduktforskriften

Publisert 30.10.2023     Sist endret 30.10.2023

Endringen gjelder implementering av forordning (EU) 2023/1605 i forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften).

Forordningen gir en liste av avledede produkter som kan oppnå sluttpunkt ved bruk i et CE-merket gjødselprodukt. Når et avledet produkt oppnår sluttpunkt betyr det at animaliebiproduktregelverket opphører å gjelde for produktet, og andre regelverk overtar. I dette tilfellet gjødselregelverket.  

Endringen er EØS-relevant og akseptabel for Norge. Høringsfristen er 01.02.24.

Gi innspill til høringen her (mattilsynet.no).

Fant du det du lette etter?