Høring: Risikovurdering av Aquaterra® olje fra genmodifisert raps

Publisert 05.09.2022     Sist endret 09.05.2023

Mattilsynet behandler en søknad om godkjenning av olje fra genmodifisert raps til bruk i fiskefôr. Vitenskapskomiteen for mat og miljø har utført en vitenskapelig risikovurdering av rapsoljen.

Mattilsynet er instansen som behandler søknader om godkjenning av produkter laget fra GMO til bruk som mat og fôr. Vi behandler nå en søknad om godkjenning av rapsolje Aquaterra® fra genmodifisert raps. Rapsen er genmodifisert for å gi øket innhold av flere langkjedete omega-3 fettsyrer. Slike langkjedete omega-3 fettsyrer produseres ellers av marine organismer. Tiltenkt bruk av oljen i Norge omfatter import og bruk kun i fiskefôr. Rapsoljen presses fra frøene, men inneholder ikke rester av DNA eller proteiner fra genmodifiseringen. Oljen er likevel etter regelverket å anse som genmodifisert.

Matloven setter rammene for Mattilsynets vurdering av søknader om godkjenning av genmodifiserte produkter, og fôrvareforskriften regulerer genmodifisert fôr. Forskriften sier at fôr skal være trygt og ikke være helseskadelig for mennesker eller dyr, eller gjøre næringsmidler fra dyr uegnet for konsum. Fôret skal heller ikke ha skadevirkning på miljøet.

VKMs risikovurdering blir en viktig del av Mattilsynets beslutningsgrunnlag i saken.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til VKM-bestilling

Vi ønsker kommentarer til vårt utkast til bestilling av risikovurdering fra VKM.

 

 

Innspillsfrist: 19.09.2022
Se innspillene (7)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (7)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

GMO-nettverket 24.04.2023
Skretting AS 21.04.2023
Polarfeed AS 21.04.2023
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 21.04.2023
Sjømat Norge 18.04.2023
NCE Heidner Biocluster 17.04.2023
Privat innsender 26.03.2023

Bestilling sendt VKM

Mattilsynet sender bestilling om risikovurdering av Aquaterra® rapsolje til VKM.

Frist for risikovurderingen: 01.03.2023

 

 03.10.2022
Se innspillene (7)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (7)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

GMO-nettverket 24.04.2023
Skretting AS 21.04.2023
Polarfeed AS 21.04.2023
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 21.04.2023
Sjømat Norge 18.04.2023
NCE Heidner Biocluster 17.04.2023
Privat innsender 26.03.2023

Risikovurdering utført

Mattilsynet mottar risikovurdering av Aquaterra® rapsolje fra VKM: Risikovurdering av Aquaterra® olje fra genmodifisert raps til bruk i fiskefôr.

 24.03.2023
Se innspillene (7)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (7)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

GMO-nettverket 24.04.2023
Skretting AS 21.04.2023
Polarfeed AS 21.04.2023
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 21.04.2023
Sjømat Norge 18.04.2023
NCE Heidner Biocluster 17.04.2023
Privat innsender 26.03.2023

Høring: Risikovurdering av Aquaterra® rapsolje

Vi ønsker innspill på VKMs risikovurdering. Vi vil vurdere om innspillene bør gjennomgås av VKM før vedtak i saken fattes.
 

Alle høringssvar vil bli offentliggjort.

 

Høringsfrist: 24.04.2023
Se innspillene (7)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (7)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

GMO-nettverket 24.04.2023
Skretting AS 21.04.2023
Polarfeed AS 21.04.2023
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 21.04.2023
Sjømat Norge 18.04.2023
NCE Heidner Biocluster 17.04.2023
Privat innsender 26.03.2023

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Aslaug Hagen, seniorrådgiver, seksjon planter og innsatsvarer, hovedkontoret, e-post: Aslaug.hagen@mattilsynet.no, tlf. 22 77 79 48.