Hva ser Mattilsynet etter på tilsyn i 2022?

Publisert 25.01.2022     Sist endret 02.11.2022
Foto: Mattilsynet

Denne siden inneholder en oversikt over hvilke områder Mattilsynet legger vekt på i den offentlige kontrollen i 2022.

Dette er ikke en fullstendig oversikt over alt Mattilsynet fører tilsyn med i løpet av ett år. Beskrivelser for tilsyn på flere fagområder vil komme i denne oversikten utover vinteren 2022.

Mat og vann

Smilefjestilsyn i 2022

Tilsyn med institusjonskjøkken i 2022 

Tilsyn med sjømateksport i 2022

Tilsyn med leverandører og produsenter av tilsetningsstoffer og tilsetningsstoffblandinger i 2022

Tilsyn med næringsmiddelimportører i 2022 

Offentlig kontroll med beskyttelse av vanntilsigsområder og råvannskilder i 2022

Tilsyn i registrerte virksomheter som produserer spiseferdig mat eller lett bedervelige næringsmidler i 2022

Digital systemrevisjon av animalske virksomheter i 2022 

Dyr og dyrehold

Tilsyn med velferden for svin 2021 og 2022 

Tilsyn med produksjon av fôrvarer i 2022

Tilsyn med smittevern i fjørfehold med utegang i 2022

Tilsyn med sporbarhet og flytting av geit i 2022

Digitale tilsyn med sporbarhet i storfehold og småfehold

Tilsyn med salg av legemidler til akvariefisk fra dyrebutikker

Tilsyn med animaliebiprodukter i 2022

Tilsyn med innførsel av kjæledyr 2022 

Dyrehelsepersonell

Tilsyn med veterinærers bruk av legemidler til matproduserende dyr i 2022 

Fisk og akvakultur

Tilsyn med sjømatområdet i 2022

Tilsyn med fiskehelse og fiskevelferd i 2022 

Planter og dyrking

Tilsyn med planteprodusenter i 2022

Tilsyn med importører av planter og plantemateriale 2022

Tilsyn med treemballasje i importsendinger i 2022 

Kosmetikk

Tilsyn med kosmetikk og sminke til barn og unge i 2022

Fant du det du lette etter?