Import og eksport

Publisert 15.02.2021     Sist endret 15.02.2021

Reglene er ulike avhengig av hva du vil frakte over grensene. Noen av reglene er felles med EU, mens andre er spesielle for Norge.

Du finner informasjon om de ulike reglene og hva du må gjøre under hovedmenypunktene Mat og vann, Dyr og dyrehold, Fisk og akvakultur og Planter og dyrking.

Du kan også gå direkte til eller Mattilsynets skjematjenester hos ALTINN.

Import

Alle næringsmidler som importeres til Norge skal være i overensstemmelse med norsk næringsmiddellovgivning. Importøren må være registrert som importør i Mattilsynets skjematjenester (MATS) og har ansvaret for at næringsmiddelet er helsemessig trygt, og at innhold og merking er i overensstemmelse med norske regler. Dersom dette ikke er tilfellet, kan næringsmidlene nektes importert og omsatt.

Det er ulike regler for import / innførsel avhengig av om de kommer fra et EU- / EØS- land (samhandel) eller fra land utenfor EØS-området. En del samhandelsvarer registreres i en felles EU-database kalt .

Eksport

Norske næringsmidler, drikkevann, dyr, fôr og avslprodukter eksporteres til svært mange land over hele verden. Mattilsynet er et tilsynsorgan som skal påse at næringsmidler som eksporteres ut av landet er trygge og produsert i trygge omgivelser etter norsk regelverk, og i den forbindelse utsteder Mattilsynet attester og erklæringer for eksport ut av Norge.