Import og eksport

Publisert 27.09.2012     Sist endret 08.11.2017

Mattilsynet har ansvar for tilsyn med mat, dyr, fisk og planter. Reglene er ulike avhengig av hva du vil frakte over grensene. Noen av reglene er felles med EU, mens andre er spesielle for Norge. Du finner informasjon om de ulike reglene og hva du må gjøre under hovedmenypunktene mat og vann, dyr og dyrehold, fisk og akvakultur og planter og dyrking. Du kan også gå direkte til eller Mattilsynets skjematjenester hos ALTINN .