Brexit

Publisert 25.02.2021     Sist endret 29.04.2022

Brexit

31. januar 2020 forlot Storbritannia EU. Etter en overgangsperiode ble det 1. januar 2021 innført nye rutiner og krav ved import fra og eksport til Storbritannia.

Dette får særlig betydning for handel med animalske produkter, levende dyr og avlsprodukter, og ikke-animalske risikoprodukter.

Norges forhold til EU og EØS er ikke endret som følge av Brexit.

Viktige datoer for import fra og eksport til Storbritannia er:

1. januar 2021:

  • Import: Varer og dyr fra Storbritannia til Norge er underkastet det samme regimet som ved import til Norge fra andre tredjeland (land utenfor EU/EØS).
  • Eksport: Krav om helsesertifikater for levende dyr og avlsprodukter fra Norge til Storbritannia

Fra 1. januar 2022 må britisk importør varsle import av alle grensekontrollpliktige partier (pre-notification) i det britiske meldesystemet IPAFFS. 

Storbritannia har publisert informasjon om sine rutiner og krav i en Border Operating Model.

Fra slutten av 2023 vil britiske myndigheter innføre krav om helsesertifikat og grensekontroll ved import av alle grensekontrollpliktige produkter. Dette inkluderer kjøtt og kjøttprodukter, visse animaliebiprodukter, visse planter og planteprodukter, høy-risiko-matvarer av ikke-animalsk opprinnelse, meieriprodukter, sjømat og sammensatte produkter.

Varer som må grensekontrolleres skal importeres via en grensekontrollstasjon (BCP) som er godkjent for kontroll av disse.

Import til Norge

Import til Norge av levende dyr og grensekontrollpliktige varer er regulert i EØS-avtalen.

Varer og dyr fra Storbritannia til Norge er fra 1. januar 2021 derfor underkastet samme regime som ved import til Norge fra andre tredjeland (land utenfor EU/EØS).

Les mer: Import av varer og levende dyr fra Storbritannia fra 01.01.2021.

Eksport til Storbritannia

Storbritannia innfører nytt importregime i både 2021 og 2022 for en rekke produkter. Det inkluderer levende dyr og avlsprodukter, og produkter av animalske opprinnelse som sjømat, landbruksprodukter og animaliebiprodukter.

Les mer: Eksport av varer fra Norge til Storbritannia fra 01.01.2021.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

regjeringen.no: Norge og Brexit Hyperlink
regjeringen.no - Brexit: Konsekvenser og organisering i Norge Hyperlink

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev