Brexit

Publisert 25.02.2021     Sist endret 12.03.2021

Brexit

1. januar 2021 ble det innført nye rutiner og krav ved handel med Storbritannia. Spesielt for handel med animalske produkter, levende dyr og avlsprodukter, og ikke-animalske risikoprodukter betyr dette endringer for både import fra, og eksport til, Storbritannia.

Norges forhold til EU og EØS endres ikke av brexit.

Viktige datoer ved handel med Storbritannia er 1. januar 2021 og 1. oktober 2021.

Storbritannia har publisert informasjon om sine rutiner og krav i en såkalt Border Operating Model.

Import til Norge

Import til Norge av levende dyr og  grensekontrollpliktige varer er regulert i EØS-avtalen. Varer og dyr fra Storbritannia til Norge er fra 1. januar 2021 derfor underkastet det samme regimet som ved import til Norge fra andre tredjeland.

Les mer: Import av varer og levende dyr fra Storbritannia fra 01.01.2021.

Eksport til Storbritannia

Storbritannia innfører nytt importregime i både 2021 og 2022 for en rekke produkter, inkludert levende dyr og avlsprodukter, og produkter av animalske opprinnelse som sjømat, landbruksprodukter og animaliebiprodukter.

Les mer: Eksport av varer fra Norge til Storbritannia fra 01.01.2021.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

regjeringen.no: Norge og Brexit Hyperlink
regjeringen.no - Brexit: Konsekvenser og organisering i Norge Hyperlink

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Import og eksport Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer