Faktaartikkel

Import av varer og levende dyr fra Storbritannia fra 01.01.2021

Publisert 10.10.2019     Sist endret 25.02.2021

Storbritannia er ikke lenger medlem i det indre marked, men er blitt en tredjestat i importsammenheng fra 1. januar 2021.

Nå kan ikke lenger grensekontrollpliktige varer og levende dyr fra Storbritannia flyttes fritt til Norge, men må tas inn via en grensekontrollstasjon godkjent for den aktuelle varen. Hvilke varer som skal grensekontrolleres finner du her.

Grensekontrollregime er gebyrbelagt og satsene finner du her. Forsendelsen må forhåndsmeldes i TRACES NT og følges av helsesertifikat.

Blir det enklere å importere på sikt?

Import av varer og dyr fra tredjestat er regulert av EØS-avtalen, som gjør Norge til en del av det indre marked. Vi har det samme regelverket som EU for slike importer, og brexitavtalen innebærer at Storbritannia behandles som et hvert annet tredjeland. Det er ingen særordninger for grensekontrollpliktige varer derfra.

Animalske varer

Grensekontrollregimet gjelder ikke ferske fiskerivarer

Ferske fiskerivarer som ilandføres direkte fra et tredjelands fiskefartøy vil være unntatt fra offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner. Det vil også gjelde for fartøyer under britisk flagg fra 1. januar 2021.

Levende dyr

Planter m.m.

Vegetabilske varer må forhåndsmeldes

Import av vegetabilske varer fra Storbritannia som ikke er grensekontrollpliktig må meldes i Mattilsynets skjematjeneste.

Kosmetikk

Konsekvenser av brexit for distributører av kosmetiske produkter 

Fant du det du lette etter?

Les mer

Kontaktinformasjon

Mattilsynets hovedkontor, seksjon eksport og import, tlf. 22 40 00 00Les mer

Kontaktinformasjon

Mattilsynets hovedkontor, seksjon eksport og import, tlf. 22 40 00 00