Faktaartikkel

Eksport av varer fra Norge til Storbritannia fra 01.01.2021

Publisert 10.10.2019     Sist endret 11.12.2020

Storbritannia blir tredjeland fra 1. januar 2021 og innfører nye krav ved import av varer fra Norge i tre trinn når de forlater samhandelsområdet i 2021. Første trinn trer i kraft fra 1. januar, og da innføres bl.a. krav om helsesertifikater fra Norge for bl.a. levende dyr og avlsprodukter og noen animalske varer.

Informasjonen fra Mattilsynet er generell, og bransjen har selv ansvar for selv å gjøre seg kjent med og oppfylle de kravene som Storbritannia innfører fra og med 1. januar 2021. Vi oppfordrer eksportører til å ha tett kontakt med sine importører i Storbritannia vedrørende krav, rutiner og helsesertifikater. Mattilsynet har ikke tilleggsopplysninger utover Storbritannias informasjon på deres nettsider.

Ved eksport til Storbritannia vil det komme nye kontrollkrav som skal gjennomføres i en tretrinns prosess. De tre trinnene gjennomføres 1. januar, 1. april og 1. juli 2021 og omfatter:

  • Forhåndsmeldinger (for importør)
  • Helsesertifikater
  • Grensekontroll

Endringene som skjer 1. januar og 1. april 2021 vil hovedsakelig gjelde nye krav om forhåndsmeldinger og sertifikater for utvalgte produkter. 1. juli innføres krav om grensekontroll ved godkjente grensekontrollstasjoner i Storbritannia.

Forhåndsmeldinger skal sendes av importør for

  • Levende dyr
  • Animalske produkter med beskyttelsestiltak
  • Avlsprodukter
  • Animalske biprodukter (produkter med høy risiko og kategori 3 prosessert protein (PAP))

Forhåndsmeldinger skal sendes av importør i IPAFFS som er Storbritannias nasjonale meldesystem for import. Det er viktig å merke seg at forhåndsmeldinger ikke lenger kan sendes i TRACES etter 1. januar 2021.

Ved forhåndsmelding blir det laget et unikt nummer (UNN) i IPAFFS. UNN-nummeret skal føres inn i helsesertifikater før det utstedes av Mattilsynet. Norsk eksportør må derfor alltid få UNN-nummeret fra sin importør før det søkes om sertifikat.

Krav fra Storbritannia om UNN-nummer i sertifikatet gjelder frem til 1. juli.

Storbritannia innfører krav om helsesertifikater på to tidspunkter;

Fra 1. januar innføres krav om helsesertifikat for levende dyr og avlsprodukter og animalske varer med beskyttelsestiltak.

Fra 1. april innføres krav om helsesertifikat for varer av animalsk opprinnelse (for eksempel fisk og sjømat, levende muslinger, kjøtt, honning, meieriprodukter, egg), ikke-animalske risikoprodukter, planter og planteprodukter.

Helsesertifikater skal utstedes av Mattilsynet før varene forlater Norge. Informasjon om utstedelse av sertifikatene blir publisert her når informasjonen er klar.

Storbritannia publiserer fortløpende maler for helsesertifikater for ulike varer på sine nettsider. Per 9.12.20 har Storbritannia publisert helsesertifikater for følgende varer:

Storbritannia har laget sertifikatmaler for import fra land utenfor EU (non-EU), og for import fra EU-land. Norge skal benytte sertifikater for EU-land. Det er publisert flere sertifikater enn de som gjelder fra 1. januar.

Grensekontroll innføres fra 1. juli ved godkjente grensekontrollstasjoner i Storbritannia for animalske produkter, levende akvatiske dyr (for akvakultur og prydformål), ikke-animalske risikoprodukter, levende dyr, planter og planteprodukter.

Vær også oppmerksomme på

For noen kategorier animalske biprodukter gir Storbritannia tilleggskrav som er viktig for eksportører å merke seg, bl.a. kreves det forhåndsgodkjenning fra Department for Environment, Food & Rural Affairs og krav til handelsdokument. Det blir krav om helsesertifikat fra 1. juli.

Storbritannia innfører krav ved direktelandinger av fisk, som bl.a. omfatter varsling og import via utpekt havn. Les mer her.

Krav om fangstsertifikat som vil gjelde fra 1. januar ligger under Fiskeridirektoratets ansvarsområde.

Følg lenkene under for å lese mer om importregimet i Storbritannia for de forskjellige varekategoriene:

Levende dyr, animalske produkter og høy-risiko mat og fõr

Fisk og sjømat til humant konsum

Levende fisk og skalldyr for akvakultur or prydformål

Planter og planteprodukter

Truede dyre- og plantearter, og produkter laget av dem

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer