Publisert 15.02.2021     Sist endret 10.01.2022

Mattilsynet fører tilsyn med virksomheter som produserer og eksporterer mat, fôr, animalske biprodukter, dyr og avlsprodukter. Vi fører tilsyn med at varene som eksporteres er trygge, produsert i trygge omgivelser etter vårt regelverk og i henhold til eventuelle krav i importlandet. Vi har myndighet til å utstede helsesertifikater som brukes ved eksport av disse varene.

Dette er et helsesertifikat

Helsesertifikater er offentlige dokumenter som utstedes på sikret papir med sikkerhetsmekanismer som gjør dem vanskelige å forfalske. De kreves av importlandet ved grensekontroll, og er i de fleste tilfeller helt nødvendig for å eksportere varer til land utenfor EU/EØS. Sertifikatene fungerer som garanti til importlandet for at varene er produsert av en virksomhet som er godkjent av Mattilsynet og for at importlandets krav til mattrygghet og dyrehelse er ivaretatt. Vi forhandler med importlandene for å bli enige om hvilke sertifikater som skal benyttes og om innholdet i dem. Sertifikatene sikrer stabil markedsadgang for norske varer.

Mattilsynet jobber for at kravene i sertifikatene skal være basert på regelverk i Norge og EU/EØS. På denne måten vil produsenter og eksportører som er godkjent av Mattilsynet og følger vårt regelverk, automatisk oppfylle kravene i sertifikatet. Vi opplever i større grad at importland stiller krav utover vårt regelverk, og dette kaller vi for særkrav. Produsenter og eksportører som eksporterer til disse landene må innføre nødvendige tiltak for å sikre at særkravene er ivaretatt.

Eksport til land som ikke krever helsesertifikater

Noen land krever ikke sertifikater ved import av varer fra Norge, som for eksempel Japan. Dette er arbeidsbesparende for eksportør og Mattilsynet. Merk at det likevel kan være en fordel å ha helsesertifikat for eksportpartiet, i tilfelle det avvises av mottakerlandets myndighet og må gjeninnføres til Norge. Dersom det ikke er utstedt helsesertifikat for et eksportparti som skal gjeninnføres, må andre handelsdokumenter være detaljerte nok til å kunne dokumentere identiteten til og innholdet av forsendelsen slik at grenseveterinæren kan tillate gjeninnførsel.

Se også nettsiden Gjeninnførsel/retur av norske, animalske varer som har vært utenfor EØS-området

Varer som skal til EU/EØS

Gjennom EØS-avtalen er Norge harmonisert med EU på matområdet. Det er dermed dokumentfri handel mellom Norge og EU. Mattilsynet utsteder derfor ikke sertifikater på varer som skal selges i EU.

Privat eksport av mat

Det er kun tollmessige begrensninger for hva du kan ta med deg av mat fra Norge til land innenfor EU/EØS.

Dersom du vil ta med deg eller sende mat til land utenfor EU/EØS må du selv sjekke hvilke regler som gjelder med dette landets myndigheter.

Eksport av ikke-konforme næringsmidler og fôrvarer

Dette må du vite om produksjon for eksport av ikke-konforme næringsmidler og fôrvarer.

Eksport av ikke-konforme næringsmidler og fôrvarer 

Slik søker du om Free Sale Certificate

Dette må du vite om hvordan du søker om Free Sale Certificate

Nytt kinesisk regelverk for eksport av all mat til Kina – Mattilsynet ber om tilbakemelding

Kinesiske myndigheter har informert om at det innføres nytt regelverk for eksport av alle typer matvarer til Kina. Regelverket trer i kraft 1. januar 2022. Mattilsynet kjenner foreløpig ikke til alle konsekvenser av regelverket, og ber om tilbakemelding fra berørte næringer. Les om dette på våre nettsider Nytt kinesisk regelverk for eksport av all mat til Kina.