Faktaartikkel

Import av animalske varer og levende dyr fra Storbritannia fra 01.01.2021

Publisert 10.10.2019     Sist endret 30.12.2020

Storbritannia mister sin status som medlem i det indre marked og blir en tredjestat i importsammenheng fra 1. januar 2021.

Fra 1. januar 2021 kan ikke lenger grensekontrollpliktige varer og levende dyr fra Storbritannia flyttes fritt til Norge, men må tas inn via en grensekontrollstasjon godkjent for den aktuelle varen. Hvilke varer som skal grensekontrolleres finner du her.

Grensekontrollregime er gebyrbelagt og satsene finner du her. Forsendelsen må forhåndsmeldes i TRACES NT og følges av helsesertifikat.

Kan vi få utsettelse på å følge grensekontrollregelverket?

Nei, norske myndigheter har avklart at det ikke blir noen form for utsettelser på å følge det nye regimet.

Overgangsordning

Grensekontrollpliktige varer sendt fra Storbritannia før 31.12.2020, og som ankommer Norge første uken i januar, kan tas inn uten at varene grensekontrolleres.

Dersom det ved fortolling stilles spørsmål om disse forsendelsene ber vi om at Mattilsynets hovedkontor, seksjon eksport og import kontaktes: Kontakt oss.

Grensekontrollregimet gjelder ikke ferske fiskerivarer

Ferske fiskerivarer som ilandføres direkte fra et tredjelands fiskefartøy vil være unntatt fra offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner. Det vil også gjelde for fartøyer under britisk flagg fra 1. januar 2021.

Vegetabilske varer må forhåndsmeldes

Import av vegetabilske varer fra Storbritannia som ikke er grensekontrollpliktig må meldes i Mattilsynets skjematjeneste.

Blir det enklere å importere på sikt?

Import av varer og dyr fra tredjestat er regulert av EØS-avtalen som gjør Norge til en del av det indre marked. Vi har det samme regelverket som EU for slike importer, og det innebærer at reglene for import til Norge vil være avhengig av Storbritannias avtale med EU og de importvilkår som settes i en slik avtale.

Foreløpig har vi ingen informasjon som tilsier at Storbritannia vil få en særstatus i forhold til andre tredjestater.

Fant du det du lette etter?