Kunngjøring

Import av ikke-animalske risikoprodukter – nå kan du søke om utpeking av anlegg for videre transport

Publisert 01.09.2021     Sist endret 01.09.2021

Da ny kontrollforordning (forordning (EU) 2017/625) ble implementert våren 2020, kom det flere endringer rundt systemet for import av grensekontrollpliktige ikke-animalske risikoprodukter. Blant annet ble prosedyrene for videre transport i påvente av analysesvar for disse ikke-animalske risikoprodukter endret og formalisert via søknadsplikt til kompetent myndighet og listeføring av utpekte anlegg i TRACES NT.

Mattilsynet har nå etablert et system for søknad og godkjenning av utpekte anlegg for videre transport i påvente av analysesvar, som skal ivareta disse endrede reglene iht. forordning (EU) 2019/2124. Virksomheter som importerer grensekontrollpliktige ikke-animalske risikoprodukter iht.  forordning (EU) 2019/1793, kan nå søke om å få sitt lager/anlegg godkjent og utpekt for videre transport, mens virksomheten venter på at analysesvar etter den fysiske kontrollen er klar. De virksomheter som har fått sine produkter hjem til sitt lager/anlegg etter gammelt regelverk, må nå søke om å bli utpekt og listeført i TRACES NT.

Hvorfor søke om anlegg for videre transport?

Virksomheten får varene inn på eget lager så raskt som mulig og mens en venter på analysesvar, under forutsetning av at varene bestå dokument-, identitets- og den fysiske grensekontrollen. Virksomheten sparer kostnader til leie av container når varene kan losses og sperres på lageret. Gjennomføres grensekontrollen i et annet land, kan ordningen brukes til å kjøre varene fra dette landet og til eget lager, mens laboratorieanalysene gjøres. Har en ikke mulighet til å foreta videre transport, må varen stå sperret ved grensekontrollstasjonen inntil svaret på laboratorieprøvene foreligger

Det er viktig å presisere at det er grensestasjonen ved første grensepassering til EØS-området som alltid avgjør om varene kan sendes videre i påvente av analysesvaret etter den fysiske kontrollen er klar.

For mer informasjon om søknad og vilkår, se Ikke-animalske risikoprodukter – søknad og utpeking av ny aktivitet «Anlegg for videre transport»

Fant du det du lette etter?