Utbrudd av afrikansk svinepest i land utenfor EØS – krav til vask og desinfeksjon av dyretransportkjøretøy

Publisert 03.11.2017     Sist endret 13.07.2020

Utbrudd av afrikansk svinepest i visse land utenfor EØS medfører at det stilles krav til vask og desinfeksjon når dyretransportkjøretøy fra disse landene passerer grensa i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak. Vedlegg til forskriften angir hvilke land dette gjelder. Kravene skal hindre introduksjon av afrikansk svinepest.

Når dyretransportkjøretøy fra listeførte land passerer grensa skal:

  • Mattilsynet forevises en erklæring om spesifisert vask og desinfeksjon etter siste lossing av dyr.
  • Mattilsynet kontrollere at vask og desinfeksjon er tilfredsstillende og eventuelt pålegge ytterligere desinfeksjon.
  • Mattilsynet utstede et sertifikat dersom vask og desinfeksjon er tilfredsstillende.
  • Mattilsynet forby adgang til Norge inntil vask og desinfeksjon er tilfredsstillende utført.
  • Mattilsynet ved mistenke om risiko for introduksjon av afrikansk svinepest utføre ekstra desinfeksjon.

Listeførte land

De landene utenfor EØS som forskriften gjelder for er listeført i vedlegg I av forskriften. Denne listen vil jevnlig revideres ved nye utbrudd i land med grense til EØS-området. Per i dag omfatter lista følgende land:

  • Hviterussland
  • Russland
  • Ukraina
  • Moldova

Konsekvenser

Norge har ikke riksgrense mot Hviterussland, Ukraina og Moldova, dermed får kravene til dyretransportkjøretøy fra disse landene ingen betydning for Norge. Kravene om rengjøring og desinfeksjon vil rettes mot sjåfører eller operatører av dyretransportkjøretøy som ankommer Norge direkte fra Russland. Trolig vil det være få dyretransportkjøretøy som kan mistenkes for risiko for introduksjon av afrikansk svinepest.

I praksis anslås det at det vil være et helt begrenset antall dyretransportkjøretøy som ankommer Norge direkte fra Russland. Det anslås derfor også at det vil være få kjøretøy som vil være gjenstand for kontroll av Mattilsynet etter disse bestemmelsene.

Bestemmelsene er gitt i beslutning 2013/426/EU med endringer. Denne beslutningen er gjennomført i Forskrift om afrikansk svinepest utenfor EØS. Forskriften gir særskilte beskyttelsestiltak og gjennomfører EØS-bestemmelser etter forenklet prosedyre. Dette betyr at fastsettelse av forskriften og endringer av denne kan gjøres uten forutgående høring, hjemlet i Matloven §23 tredje ledd. Bestemmelsene og endringer av disse, kunngjøres på denne nettsiden.

Fant du det du lette etter?