Faktaartikkel

Import av animalske varer og levende dyr fra Storbritannia fra 01.01.2021

Publisert 10.10.2019     Sist endret 30.11.2020

Storbritannia mister sin status som medlem i det indre marked og blir en tredjestat i importsammenheng fra 1. januar 2021.

Dette medfører at:

Alle grensekontrollpliktige varer og levende dyr fra Storbritannia ikke lenger kan flyttes fritt til Norge, men må i stedet tas inn via en grensekontrollstasjon godkjent for den aktuelle varen. Forsendelsen må forhåndsmeldes i TRACES NT og følges av helsesertifikat. Hvilke varer som skal grensekontrolleres finner du her. Grensekontrollregime er gebyrbelagt og satsene finner du her.

Import av vegetabilske varer fra Storbritannia som ikke er grensekontrollpliktig må meldes i Mattilsynets skjematjeneste.

Import av varer og dyr fra tredjestat er regulert av EØS-avtalen som gjør Norge til en del av det indre marked. Vi har det samme regelverket som EU for slike importer, og det innebærer at reglene for import til Norge vil være avhengig av Storbritannias avtale med EU og de importvilkår som settes i en slik avtale. Foreløpig har vi ingen informasjon som tilsier at Storbritannia vil få en særstatus i forhold til andre tredjestater.

Ferske fiskerivarer som ilandføres direkte fra et tredjelands fiskefartøy vil være unntatt fra offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner. Det vil også gjelde for fartøyer under britisk flagg fra 1. januar 2021.

Her kan du lese mer om regelverket som regulerer import av varer og levende dyr fra tredjestat.

Her kan du lese mer om import av kjæledyr fra Storbritannia.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer