Import av animalske varer og levende dyr fra Storbritannia fra 01.01.2021

Publisert 10.10.2019     Sist endret 15.10.2020

Uten avtale vil Storbritannia miste sin status som medlem i det indre marked og i stedet bli en tredjestat i importsammenheng. Dette vil gjelde fra 1. januar 2021.

Dette medfører at:

  • Alle grensekontrollpliktige varer og levende dyr ikke lenger kan flyttes fritt til Norge, men i stedet må tas inn via en grensekontrollstasjon. Forsendelsen må forhåndsmeldes (i TRACES NT). For en del produkter/dyr er det krav om medfølgende dokumenter. Produkter som underkastes et grensekontrollregime vil bli gebyrbelagt.
  •  Import av vegetabilske varer som ikke er grensekontrollpliktig må meldes i Mattilsynets skjematjeneste.

Import av varer og dyr fra tredjestat er regulert av EØS-avtalen, og sikrer at Norge er en del av det indre marked. Vi har det samme regelverket som EU for slike importer, og det innebærer at reglene for import til Norge vil være avhengig av Storbritannias avtale med EU og de importvilkår som settes i en slik avtale. Foreløpig har vi ingen informasjon som tilsier at Storbritannia vil få en særstatus i forhold til andre tredjestater.

Les mer om regelverket som regulerer import av varer og levende dyr fra tredjestat.

Les mer om import av kjæledyr fra Storbritannia.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer