Informasjon om konsekvenser av brexit på matområdet

Publisert 10.10.2019     Sist endret 02.01.2020

Denne siden vil oppdateres jevnlig frem mot og i perioden etter brexit.

Brexit

EU har gitt Storbritannia en fleksi-utsettelse til 31. januar 2020.

Brexit kan skje på to måter, enten at Storbritannia* forlater EU med en avtale, eller uten en avtale. På denne siden finner du informasjon som vil hjelpe deg å forstå hvordan du skal forholde deg til brexit på matområdet.

Regjeringen har utfyllende informasjon om brexit på deres nettsider.

Norges forhold til EU og EØS endres ikke av brexit.

* Dette gjelder for England, Wales, Skottland, Nord-Irland, Isle of Man, Guernsey og Jersey

Hvis Storbritannia forlater EU uten en avtale («no-deal»)

Dersom Storbritannia forlater EU uten en avtale vil Storbritannia ikke lenger være en del av EUs indre marked, men i stedet anses som et tredjeland. Det vil få konsekvenser for handelen med Storbritannia fordi EU har spesifikke regler for import fra tredjeland som Norge gjennom EØS-avtalen er bundet av. Mattilsynets informasjonssider om «no-deal» brexit har til formål å orientere nærmere om hvilke konsekvenser det vil få for deg som ønsker å importere eller eksportere varer på matområdet.

Import av animalske varer og levende dyr fra Storbritannia uten avtale. Såkalt «no-deal»

Eksport av varer fra Norge til Storbritannia uten avtale. Såkalt «no-deal» 

Hvis Storbritannia forlater EU med en avtale («deal»)

Storbritannia og EU har forhandlet frem en avtale som skal regulere den britiske utmeldingen av EU. Dersom denne avtalen blir gjeldende, vil Storbritannia i all hovedsak behandles som om landet fortsatt var et EU-medlem i en overgangsperiode som foreløpig er ment å vare fra landet forlater EU til 31. desember 2020. I denne perioden vil Storbritannia også behandles som om de fortsatt var part i EØS-avtalen og øvrige folkerettslige avtaler Norge har med EU. Overgangsperioden kan forlenges med inntil to år.

Norges forhold til Storbritannia vil dermed i liten grad endres på det tidspunkt Storbritannia forlater EU, og i den påfølgende overgangsperioden. Dette gjelder også på Mattilsynets ansvarsområder.

  • I overgangsperioden: all handel foregår som før.
  • Deretter blir Storbritannia et tredjeland: all handel vil foregå på lik linje som andre tredjeland.

Mattilsynets informasjonssider om brexit med avtale har til formål å orientere nærmere om hvilke konsekvenser det vil få for deg som ønsker å importere eller eksportere varer på matområdet.

Import av animalske varer og levende dyr dersom Storbritannia inngår avtale med EU

Eksport av varer fra Norge dersom til Storbritannia inngår avtale med EU

Fant du det du lette etter?