Konsekvenser av brexit

Publisert 10.10.2019     Sist endret 11.02.2021

På denne siden får du hjelp til å forstå hvordan du skal forholde deg til brexit.

Brexit

1. januar 2021 ble det innført nye rutiner og krav ved handel med Storbritannia. Spesielt for handel med animalske produkter, levende dyr og avlsprodukter, og ikke-animalske risikoprodukter betyr dette endringer for både import fra, og eksport til, Storbritannia.

Regjeringen har også informasjon om brexit på deres nettsider.

Norges forhold til EU og EØS endres ikke av brexit.

Viktige datoer ved handel med Storbritannia er 1. januar 2021, 1. april 2021 og 1. juli 2021. Storbritannia har publisert informasjon om sine rutiner og krav i en såkalt Border Operating Model.

Her kan du lese mer om endring av norske forskrifter.

Import til Norge

Import til Norge av levende dyr og grensekontrollpliktige varer er regulert i EØS-avtalen. Varer og dyr fra Storbritannia til Norge er fra 1. januar 2021 derfor underkastet det samme regimet som ved import til Norge fra andre tredjeland. Du finner mer om import av dyr og varer fra Storbritannia på denne siden: Import av varer og levende dyr fra Storbritannia fra 01.01.2021.

Import av kosmetikk og kroppspleieprodukter fra Storbritannia.

Eksport til Storbritannia

Storbritannia innfører nytt importregime for animalske produkter, levende dyr og avsprodukter, og ikke animalske risikoprodukter i løpet av første halvår 2021. Storbritannia innfører sertifikatkrav i en tretrinnsprosess. Du finner mer om eksport til Storbritannia på denne siden: Eksport av varer fra Norge til Storbritannia fra 01.01.2021.

Konsekvenser for handel med økologiske produkter mellom Norge og Storbritannia

Informasjon fra Storbritannia om deres importregelverk finner du på disse lenkene:

Fant du det du lette etter?