Konsekvenser av brexit på Mattilsynets områder

Publisert 10.10.2019     Sist endret 30.11.2020

På denne siden finner du informasjon som vil hjelpe deg å forstå hvordan du skal forholde deg til brexit.

Brexit

Fra 1. januar 2021 innføres nye rutiner og krav ved handel med Storbritannia. Spesielt for handel med animalske produkter, levende dyr og avlsprodukter, og ikke-animalske risikoprodukter betyr dette endringer for både import fra, og eksport til, Storbritannia.

Regjeringen har utfyllende informasjon om brexit på deres nettsider.

Norges forhold til EU og EØS endres ikke av brexit.

Viktige datoer ved handel med Storbritannia er 1. januar 2021, 1. april 2021 og 1. juli 2021. Storbritannia har publisert informasjon om sine rutiner og krav i en såkalt Border Operating Model.

Import til Norge er regulert i EØS-avtalen. Varer og dyr fra Storbritannia til Norge vil fra 1. januar 2021 derfor underkastes det samme regimet som ved import til EU fra andre tredjeland. Du finner mer om import av dyr og varer fra Storbritannia på denne siden: Import av varer og levende dyr fra Storbritannia fra 01.01.2021.

Storbritannia innfører nytt importregime for animalske produkter, levende dyr og avsprodukter, og ikke animalske risikoprodukter i løpet av første halvår 2021. Storbritannia innfører sertifikatkrav for noen produkter 1. januar, og for andre produkter fra 1. april. Du finner mer om eksport til Storbritannia på denne siden: Eksport av varer fra Norge til Storbritannia fra 01.01.2021.

Informasjon fra Storbritannia om deres importregelverk finner du på disse lenkene:

Fant du det du lette etter?