Konsekvenser av brexit på Mattilsynets områder

Publisert 10.10.2019     Sist endret 28.07.2020

På denne siden finner du informasjon som vil hjelpe deg å forstå hvordan du skal forholde deg til brexit.

Brexit

Storbritannia gikk ut av EU 31. januar 2020 med en avtale. Det innebærer at ingenting endrer seg frem mot utgangen av året (overgangsperioden). Det blir ingen grensekontroll, forskriftsendringer, eller andre endringer vedrørende import og eksport.

Det skal nå forhandles om en mer varig handelsavtale mellom EU og Storbritannia, som også vil omfatte Norge. Denne avtalen vil antakelig trå i kraft ved utløpet av overgangsperioden, dvs. 1. januar 2021.

Regjeringen har utfyllende informasjon om brexit på deres nettsider.

Norges forhold til EU og EØS endres ikke av brexit.

Storbritannia forlater EU med en avtale («deal»)

Storbritannia og EU har forhandlet frem en avtale som skal regulere den britiske utmeldingen av EU. I all hovedsak behandles Storbritannia som om landet fortsatt er et EU-medlem i overgangsperioden. I denne perioden vil Storbritannia også behandles som om de fortsatt var part i EØS-avtalen og øvrige folkerettslige avtaler Norge har med EU.

Norges forhold til Storbritannia vil dermed i liten grad endres når Storbritannia forlater EU, og i den påfølgende overgangsperioden. Dette gjelder også på Mattilsynets ansvarsområder.

Det er fremdeles en del spørsmål som må avklares mellom EU og Storbritannia som vil ha betydning for all handle mellom Norge og Storbritannia.

  • I overgangsperioden: All handel foregår som før.
  • Deretter blir Storbritannia et tredjeland: Storbritannia vil innføre nytt import regime for animalske og vegetabilske varer i løpet av første halvår 2021. Viktige datoer for handelspartnere er: januar 2021, april 2021 og juli 2021. Dette kan leses mer om på Storbritannias nettsider.

Import av animalske varer og levende dyr fra Storbritannia fra 01.01.2021.

Eksport av animalske varer fra Norge til Storbritannia fra 01.01.2021.

Fant du det du lette etter?