Konsekvenser av brexit på Mattilsynets områder

Publisert 10.10.2019     Sist endret 05.02.2020

På denne siden finner du informasjon som vil hjelpe deg å forstå hvordan du skal forholde deg til brexit.

Brexit

Storbritannia gikk ut av EU 31. januar 2020 med en avtale. Det innebærer at ingenting endrer seg frem mot utgangen av året (overgangsperioden). Det blir ingen grensekontroll, forskriftsendringer, eller andre endringer vedrørende import og eksport.

Det skal nå forhandles om en mer varig handelsavtale mellom EU og Storbritannia, som også vil omfatte Norge. Denne avtalen vil antakelig trå i kraft ved utløpet av overgangsperioden, dvs. 1. januar 2021.

Regjeringen har utfyllende informasjon om brexit på deres nettsider.

Norges forhold til EU og EØS endres ikke av brexit.

Storbritannia forlater EU med en avtale («deal»)

Storbritannia og EU har forhandlet frem en avtale som skal regulere den britiske utmeldingen av EU. I all hovedsak behandles Storbritannia som om landet fortsatt er et EU-medlem i overgangsperioden. I denne perioden vil Storbritannia også behandles som om de fortsatt var part i EØS-avtalen og øvrige folkerettslige avtaler Norge har med EU. Overgangsperioden kan forlenges med inntil to år.

Norges forhold til Storbritannia vil dermed i liten grad endres når Storbritannia forlater EU, og i den påfølgende overgangsperioden. Dette gjelder også på Mattilsynets ansvarsområder.

  • I overgangsperioden: All handel foregår som før.
  • Deretter blir Storbritannia et tredjeland: All handel vil foregå på lik linje som for andre tredjeland.

Import av animalske varer og levende dyr dersom Storbritannia inngår avtale med EU

Eksport av varer fra Norge til Storbritannia dersom inngår avtale med EU 

Fant du det du lette etter?