RASFF

Publisert 23.08.2012     Sist endret 28.02.2017

RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) er et europeisk meldesystem der det utveksles informasjon om helsefarlig mat og fôr i samarbeid mellom myndighetene i medlemslandene i EU, EFTA/EØS, Sveits, samt EFSA (European Food Safety Authority) og EU-kommisjonen.

I henhold til artikkel 50 i EU Forordning 178/2002 om næringsmiddeltrygghet, er alle medlemsland forpliktet til raskt å informere via RASFF dersom det avdekkes at helsefarlig mat eller fôrvare kan være på markedet.

Meldesystemet omfatter fôrvarer og næringsmidler, herunder også drikker og kosttilskudd. I tillegg omfattes materialer og gjenstander bestemt til å være i kontakt med næringsmidler.

Medlemslandene i RASFF- nettverket skal ha ett nasjonalt kontaktpunkt som administrerer meldinger til og fra EU. Norges RASFF- kontaktpunkt er lagt til Mattilsynets hovedkontor, tilsynsavdelingen, seksjon eksport og import.

Ved påvisning av helsefare i eksporterte eller importerte produkter skal Mattilsynets avdelinskontorer utarbeide RASFF -notifikasjon som skal sendes EU-kommisjonen via kontaktpunktet. Mattilsynet er også forpliktet til å følge opp innkommende meldinger om helsefarlige produkter som kan befinne seg i Norge.

Mer informasjon om RASFF finner du på EU-kommisjonens webside. Der kan du også finne en søkbar database over alle utsendte RASFF-meldinger samt EUs årsrapporter. EU kommisjonen: Rasff

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Import og eksport Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer

Innhold på sidenInnhold på sidenLukk

Innhold på siden