RASFF - Norsk årsrapport for 2009

Publisert 21.01.2013     Sist endret 21.01.2013

I 2009 ble det sendt ut 8089 meldinger via det europeiske meldesystemet for utveksling av informasjon om helsefarlig mat og fôr (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF). De fleste meldingene gjaldt påvisning av muggsoppgifter, Salmonella og kjemiske forurensninger i mat og fôr. Få av disse meldingene gjaldt mat og fôr på det norske markedet.

I 2009 ble det sendt ut 8089 meldinger relatert til helsefarlig mat og fôr via RASFF (totalt 7074 meldinger i 2008). Av disse var 3322 meldinger om nye hendelser, mens 4767 meldinger var knyttet til oppfølging av disse hendelsene. Av 1796 meldinger om hendelser i de europeiske landene ble 578 av meldingene klassifisert som ”alert”, det vil si at varepartier som kunne representere helserisiko befant seg på det europeiske markedet og krevde rask reaksjon fra myndighetene.

Få RASFF-meldinger gjelder mat og fôr på det norske markedet

Mattilsynet mottok i 2009 36 meldinger fra EU-kommisjonen, der Norge var involvert. De fleste av disse meldingene omhandlet helsefarlige varepartier eller deler av varepartier som var distribuert til Norge. Disse meldingene ble raskt og tilfredsstillende fulgt opp av Mattilsynet, og utfallet av oppfølgingen ble rapportert tilbake til EU-kommisjonen.

I 2009 notifiserte Norge 31 meldinger til RASFF. I tillegg sendte vi to meldinger til andre land i EU om varepartier der det ble avdekket brudd på salmonellagarantien. De fleste meldingene fra Norge var om funn som ble avdekket ved de veterinære grensekontrollstasjonene. Mange av disse meldingene var om funn av Salmonella i kjøtt fra ulike tredjestater (land utenfor EU- og EØS-området) og falske eller mangelfulle helsesertifikater. Andre meldinger som ble sendt fra det norske kontaktpunktet omhandlet blant annet matforgiftningsutbrudd i Norge og funn av ulovlige stoffer i urtete. De fleste meldingene kom fra Mattilsynets distriktskontor for Oslo.

Oversikt over alle RASFF-meldingene der Norge var involvert, finner du i den norske årsrapporten for RASFF som er vedlagt nedenfor.

I høyre spalte er det lenke til EU-kommisjonens nettsider om RASFF. RASFF-årsrapport for 2009 fra EU-kommisjonen har foreløpig ikke blitt publisert, men forventes å komme i løpet av sommeren.

Fakta om RASFF

RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) er et europeisk meldesystem der det utveksles informasjon om helsefarlig mat og fôr i et samarbeid mellom myndighetene i medlemslandene i EU, i EFTA/EØS, EFSA (European Food Safety Authority) og EU-kommisjonen. Systemet forvaltes av EU-kommisjonen. RASFF sitt kontaktpunkt i EU-kommisjonen samarbeider også med WHO gjennom det verdensomspennende meldesystemet INFOSAN. I RASFF skal alle medlemsland raskt melde om funn og hendelser som omhandler mat og fôr som kan representere helsefare. RASFF sitt kontaktpunkt i Norge er lagt til Mattilsynet.

RASFF - Norsk årsrapport for 2009.pdf

Kontaktperson i Mattilsynet

Torunn Stalheim, rådgiver, seksjon eksport og import, hovedkontoret. Tlf. 64 94 43 49

Fant du det du lette etter?