RASFF - Norsk årsrapport for 2010

Publisert 19.01.2013     Sist endret 19.01.2013

I 2010 ble det sendt ut 8582 meldinger via det europeiske meldesystemet for utveksling av informasjon om helsefarlig mat og fôr (RASFF). Få av disse meldingene gjaldt mat og fôr på det norske markedet.

590 (15 ble senere trukket) av meldingene om hendelser ble klassifisert som ”alert”, det vil si at varepartier som kunne representere helsefare befant seg på det europeiske markedet.

Hva er RASFF?

RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) er et europeisk meldesystem der det utveksles informasjon om helsefarlig mat og fôr i et samarbeid mellom myndighetene i medlemslandene i EU, i EFTA/EØS, EFSA (European Food Safety Authority) og EU-kommisjonen. Systemet forvaltes av EU-kommisjonen. RASFF sitt kontaktpunkt i EU-kommisjonen samarbeider også med WHO gjennom det verdensomspennende meldesystemet INFOSAN. I RASFF skal alle medlemsland raskt melde om funn og hendelser som omhandler mat og fôr som kan representere helsefare. RASFF sitt kontaktpunkt i Norge er lagt til Mattilsynet.

RASFF-meldinger om mat og fôr på det norske markedet

I 2010 mottok Mattilsynet 33 meldinger fra EU-kommisjonen der Norge var involvert. De fleste av disse meldingene omhandlet helsefarlige varepartier eller deler av varepartier som var distribuert til Norge. Disse meldingene følges opp av Mattilsynet og resultatet rapporteres tilbake til EU-kommisjonen.

Norske meldinger

I 2010 notifiserte Norge 24 meldinger til RASFF. Det var flest meldinger (7) knyttet til mikrobiologiske funn deriblant flest meldinger om funn av Salmonella (4). Salmonella ble funnet i forksjellige animalske produkter fra EU-land (2) og tredjeland (2). I ulike typer sjømat ble påvist Vibrio), Salmonella, norovirus (1) , for høyt antall bakterier (1) i hermetikk og det var et matforgiftningsutbrudd med østers. Det ble også avdekket ulovlig import (3) av sjømat. Andre meldinger som ble sendt fra det norske kontaktpunktet omhandlet blant annet funn av aflatoksiner (4) i tørkede fikener og nøtter, plantevernmiddelrester (2) i importerte grønnsaker, dårlig temperaturkontroll (2), ulovlige stoffer (2) påvist og mistanke om, avvikende smak (1), fremmedlegemer (1) og prosessfremkalte stoffer (1). I tillegg til RASFF-meldingene var det også et tilfelle med brudd på Salmonellagarantien der Norge varslet avsenderlandet i EU.

EU-kommisjonens rapport om RASFF 2010

Oversikt over alle RASFF-meldingene der Norge var involvert, finner du i den norske årsrapporten for RASFF som er vedlagt nedenfor.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Ingunn H. Gudmundsdottir, rådgiver, seksjon eksport og import, hovedkontoret, Tlf. 64 94 43 49.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Ingunn H. Gudmundsdottir, rådgiver, seksjon eksport og import, hovedkontoret, Tlf. 64 94 43 49.