RASFF - Norsk årsrapport for 2011

Publisert 19.01.2013     Sist endret 19.01.2013

2011 ble det sendt ut 9157 meldinger via det europeiske meldesystemet for utveksling av informasjon om helsefarlig mat og fôr (RASFF). 52 av disse meldingene kom fra Norge. 32 andre meldinger varslet om aktuelle varepartier som var distribuert til Norge eller om funn i norske produkter.

RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) er et europeisk meldesystem der det utveksles informasjon om helsefarlig mat og fôr i et samarbeid mellom myndighetene i medlemslandene i EU, i EFTA/EØS, EFSA (European Food Safety Authority) og EU-kommisjonen. Systemet forvaltes av EU-kommisjonen. RASFF kontaktpunkt i Norge er lagt til Mattilsynet.

RASFF-meldinger om mat og fôr på det norske markedet

I 2011 mottok Mattilsynet 32 meldinger fra EU-kommisjonen der Norge var involvert. De fleste av disse meldingene omhandlet helsefarlige varepartier eller deler av varepartier som var distribuert til Norge. Noen av meldingene gjaldt funn i norske produkter eller i produkter med råvarer fra Norge. Alle meldingene ble fulgt opp av Mattilsynet og resultatet ble rapportert tilbake til EU-kommisjonen.

Norske notifikasjoner

I 2011 notifiserte Norge 52 meldinger til RASFF. Det var flest meldinger (17) knyttet til funn i et prosjekt om kosttilskudd, og da flest funn av ulovlige ingredienser i potensmidler. 15 av meldingene gjaldt funn avdekket ved grensekontroll til Norge. En oversikt over alle meldinger finnes i rapporten, som er vedlagt nederst på siden.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Ingunn H. Gudmundsdottir, rådgiver, seksjon eksport og import, hovedkontoret, Tlf. 64 94 43 49.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Ingunn H. Gudmundsdottir, rådgiver, seksjon eksport og import, hovedkontoret, Tlf. 64 94 43 49.