RASFF - Norsk årsrapport for 2012

Publisert 01.02.2013     Sist endret 04.02.2013

I 2012 ble det sendt ut meldinger om 3516 nye potensielle helsefarlige varepartier via det europeiske meldesystemet for utveksling av informasjon om helsefarlig mat og fôr (RASFF). 64 av disse meldingene kom fra Norge. 30 andre meldinger varslet om aktuelle varepartier som var distribuert til Norge eller om funn i norske produkter.

RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) er et europeisk meldesystem der det utveksles informasjon om helsefarlig mat og fôr i et samarbeid mellom myndighetene i medlemslandene i EU, i EFTA/EØS, EFSA (European Food Safety Authority) og EU-kommisjonen. Systemet forvaltes av EU-kommisjonen. RASFF kontaktpunkt i Norge er lagt til Mattilsynet.

RASFF-meldinger om mat og fôr på det norske markedet

I 2012 mottok Mattilsynet 30 meldinger fra EU-kommisjonen der Norge var involvert. De fleste av disse meldingene omhandlet helsefarlige varepartier eller deler av varepartier som var distribuert til Norge. Noen av meldingene gjaldt funn i norske produkter eller i produkter med råvarer fra Norge. Alle meldingene ble fulgt opp av Mattilsynet og resultatet ble rapportert tilbake til EU-kommisjonen.

Norske notifikasjoner

I 2012 notifiserte Norge 64 meldinger til RASFF. Det var flest meldinger knyttet til funn av bakterier i friske grønnsaker og urter importert fra Asia. Mange meldinger omhandlet også funn av bakterier i hermetisk tunfisk.

En oversikt over alle meldinger finnes i rapporten, vedlagt under publikasjoner nederst i artikkelen.

RASFF årsrapport for 2012 fra EU-kommisjonen har foreløpig ikke blitt publisert, men forventes å komme i løpet av våren. Den vil inneholde fyldig statistikk samt omtale av status og utvikling innen mattrygghet i Europa. Rapporten vil publiseres på EU RASFF sider: (EU kommisjonen: Rasff)  men vil også bli omtalt på mattilsynet.no.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Turid Lesteberg, rådgiver, seksjon import og eksport, tlf. 64 94 43 26

Marianne Tomtum, rådgiver, seksjon import og eksport, Akershus og Østfold, tlf. 64 94 43 47


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Turid Lesteberg, rådgiver, seksjon import og eksport, tlf. 64 94 43 26

Marianne Tomtum, rådgiver, seksjon import og eksport, Akershus og Østfold, tlf. 64 94 43 47