Lokale forskrifter

Publisert 15.02.2021     Sist endret 30.05.2022
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om forbud mot innførsel av dyr til Svalbard (Forskr. om innførselsforbud til Svalbard) 31.08.1988 744