Faktaartikkel

Meldesystemer – hva skal meldes hvor?

Publisert 21.01.2013     Sist endret 29.07.2023

Det er ikke alltid like enkelt å vite hvilket meldesystem som skal brukes i hvert enkelt tilfelle. Listen under er ment som hjelp til hva som skal meldes i hvilket system. Du kan også kontakte din lokale avdeling i Mattilsynet for nærmere informasjon.

TRACES NT

 • Import av levende dyr, animalske matvarer og andre animalske produkter direkte fra tredjestat (land utenfor EU/EØS-området). Her skal importør/ansvarlig for lasten i Norge varsle Mattilsynet om importen før varenes ankomst, ved å fylle ut første side av Common Health Entry Document (CHED) i TRACES NT.
   
 • Utførsel av levende dyr og visse animalske produkter med krav til helsesertifikat til EU/EØS-land. Her skal avsender i Norge fylle ut første del av helsesertifikatet i TRACES NT. Dette sendes da elektronisk til Mattilsynet for godkjenning.
   
 • Innførsel av levende dyr og visse animalske produkter med krav til helsesertifikat fra EU/EØS-land. Her er det virksomheten i avsenderlandet og avsenderlandets myndighet som er ansvarlige for å sende helsesertifikatet til norske myndigheter ved hjelp av TRACES.
   
 • Import av ikke-animalske næringsmidler og fôrvarer som er omfattet av følgende forordninger eller forskrifter:

Mattilsynets skjematjenester

Import / innførsel av følgende produkter meldes i Mattilsynets skjematjenester:

 • poteter som skal følges av sunnhetssertifikat

 • korn og frø som skal følges av sunnhetssertifikat

 • tømmer, trelast og trevirke som skal følges av sunnhetssertifikat

 • planter, plantemateriale og andre smittebærende emner som skal følges av sunnhetssertifikat

 • avskårne blomster av orkidéfamilien fra Thailand

 • levende dyr, inkludert levende fisk, fra EU/EØS

 • avlsmateriale, inkludert sæd, embryo og rogn, fra EU/EØS

 • produkter med animalsk innhold, som ikke er fôrblanding eller skal til humant konsum, fra EU/EØS

 • ikke-animalske næringsmidler fra tredjestat og ikke-animalske fôrvarer. Det er unntak for ikke-animalske risikoprodukter fra visse tredjestater som er omfattet av følgende forordninger eller forskrifter (disse skal meldes via TRACES NT):

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledningRegelverk og veiledning