Faktaartikkel

Meldesystemer – hva skal meldes hvor?

Publisert 21.01.2013     Sist endret 12.02.2019

Det er ikke alltid like enkelt å vite hvilket meldesystem som skal brukes i hvert enkelt tilfelle. Listen under er ment som hjelp til hva som skal meldes i hvilket system. Du kan også kontakte din lokale avdeling i Mattilsynet for nærmere informasjon.

TRACES

 • Import av levende dyr, animalske matvarer og andre animalske produkter direkte fra tredjestat (land utenfor EU/EØS-området). Her skal importør/ansvarlig for lasten i Norge varsle Mattilsynet om importen før varenes ankomst, ved å fylle ut første side av Common Veterinary Entry Document (CVED) i TRACES.
   
 • Utførsel av levende dyr og visse animalske produkter med krav til helsesertifikat til EU/EØS-land. Her skal avsender i Norge fylle ut første del av helsesertifikatet i TRACES. Dette sendes da elektronisk til Mattilsynet for godkjenning.
   
 • Innførsel av levende dyr og visse animalske produkter med krav til helsesertifikat fra EU/EØS-land. Her er det virksomheten i avsenderlandet og avsenderlandets myndighet som er ansvarlige for å sende helsesertifikatet til norske myndigheter ved hjelp av TRACES.
   
 • Import av ikke-animalske næringsmidler og fôrvarer som er omfattet av følgende forordninger eller forskrifter:

  • forordning (EF) nr. 669/2009 (gjennomført i kontrollforskriften)

  • forordning (EF) nr. 884/2014 (gjennomført i forskrift 02.09.2014 nr. 1140 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse fôrvarer og næringsmidler fra tredjestater på grunn av aflatoksinrisiko)

  • forordning (EF) nr. 885/2014 (gjennomført i forskrift av 02.09.2014 nr. 1141 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse næringsmidler fra tredjestater på grunn av pesticidrisiko)

  • forskrift 27.06.2013 nr. 795 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av ris og risprodukter fra Kina

  • forskrift 30.03.2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan.

Mattilsynets skjematjenester

Import / innførsel av følgende produkter meldes i Mattilsynets skjematjenester:

 • poteter som skal følges av sunnhetssertifikat

 • korn og frø som skal følges av sunnhetssertifikat

 • tømmer, trelast og trevirke som skal følges av sunnhetssertifikat

 • planter, plantemateriale og andre smittebærende emner som skal følges av sunnhetssertifikat

 • avskårne blomster av orkidéfamilien fra Thailand

 • levende dyr, inkludert levende fisk, fra EU/EØS

 • avlsmateriale, inkludert sæd, embryo og rogn, fra EU/EØS

 • produkter med animalsk innhold, som ikke er fôrblanding eller skal til humant konsum, fra EU/EØS

 • ikke-animalske næringsmidler fra tredjestat og ikke-animalske fôrvarer, unntatt produkter omfattet av følgende forordninger eller forskrifter:

  • forordning (EF) nr. 669/2009 (gjennomført i kontrollforskriften)

  • forordning (EF) nr. 884/2014 (gjennomført i forskrift 02.09.2014 nr. 1140 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse fôrvarer og næringsmidler fra tredjestater på grunn av aflatoksinrisiko)

  • forordning (EF) nr. 885/2014 (gjennomført i forskrift av 02.09.2014 nr. 1141 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse næringsmidler fra tredjestater på grunn av pesticidrisiko)

  • forskrift 27.06.2013 nr. 795 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av ris og risprodukter fra Kina

  • forskrift 30.03.2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan

Fant du det du lette etter?

PublikasjonerPublikasjoner