International Plant Protection Convention (IPPC)

Publisert 16.11.2005     Sist endret 09.04.2014

IPPC er en internasjonal avtale (konvensjon) med formål å sikre effektive og harmoniserte tiltak for å hindre introduksjon og spredning av skadegjørere ("pests") på planter og planteprodukter både når det gjelder beskyttelse av dyrkede planter og av vill flora.

Konvensjonen ble etablerte i 1952 av FNs landbruksorganisasjon Fodd and Agriculture Organisation (FAO). De fleste land verden (181 land og territorier) er i dag tilsluttet plantevernkonvensjonen. Norge tiltrådte i 1955.

Alle land som er tilsluttet konvensjonen plikter å opprette en offisiell nasjonal plantevernorganisasjon. I Norge er Mattilsynet tillagt oppgavene som den nasjonale plantevernorganisasjonen.

www.ippc.int

Internasjonale standarder for plantesanitære tiltak

Fant du det du lette etter?