Kontakt oss

Publisert 24.02.2020     Sist endret 24.02.2020

Ring på telefon 22 40 00 00

Opent kvardagar kl. 8.00–15.45
(8.00–15.00 frå 15. mai til 15. september).

Send e-post

E-post sendes til postmottak@mattilsynet.no. For at vi skal kunne formidle førespurnaden din til rett avdeling, må du minst oppgje namn/verksemd og postnummer. Skriv evt. saksnummer eller anna referanse i emnefeltet.

Skal du sende vedlegg som er for store til e-posten (over 25MB totalt), kan du bruke dette skjemaet. Hugs at du her og oppgjev namn/verksemd, postnummer, evt. referanse, og kva sendinga gjeld.

eDialog

Skal du sende oss dokument som inneheld sensitiv informasjon eller er unntatt offentlegheit, kan du nytta eDialog. Dette er ei teneste med pålogging via ID-porten, der innbyggjarar og verksemder kan sende dokument på ein sikker og effektiv måte.

Hugs å leggje til evt. referanse/saksnummer. Dokumenta kan ha følgjande format: pdf, png, jpeg, tiff, xml, text, mpeg, video eller mp3.

eDialog skal ikkje brukast der Mattilsynet har eigne elektroniske skjema til føremålet. Er førespurnaden av generell art, send heller ein e-post.

Post

Mattilsynet, (+ namn på kontor/stad)
Felles postmottak
Postboks 383
2381 Brumunddal

Faks: 23 21 68 01

Motta digital post fra Mattilsynet

Slik mottek du post frå Mattilsynet digitalt.

Varsle om alvorlige hendingar utanfor kontortid

Utanfor kontortid kan du ved mistanke om alvorleg smittsam dyresjukdom eller alvorleg dyrevernsak kontakte Mattilsynets nasjonale beredskapsvakt. Denne vakta når du ved å ringje telefon 22 40 00 00.

Drikkevatn

Vassverkseiarane skal varsle Mattilsynet straks ved mistanke om at drikkevatnet ikkje er helsemessig trygt. Ring 22 40 00 00. Etter arbeidstid, tast 2 for å bli satt over til nasjonal beredskapsvakt. Bruk i tillegg Mattilsynets skjemateneste for å varsle hendinga. Velg Meldeskjema for meldepliktig hendelse.

Bekymringsmeldingar

Vil du levere bekymringsmeldingar, kontakt oss i kontortida på telefon 22 40 00 00 eller bruk varsle oss-knappen.

Døde produksjonsdyr

Dersom du finn døde produksjonsdyr, skal du melde dette til Mattilsynet via dette skjemaet.

Skadde og sjuke dyr

Gjeld det skadde og sjuke dyr, ta kontakt med den kommunale veterinærvakta. Om det gjeld eigarlause skadde eller påkøyrde dyr og lause hundar, ta kontakt med politiet på telefon 02800.

Andre kritikkverdige høve

Varsle om:

  • kritikkverdige forhold på din eigen arbeidsplass i Mattilsynet
  • kritikkverdige oppførsel frå medarbeidar i Mattilsynet eller Dyrevernnemnd
  • misbruk av myndigheit
  • systemfeil ved tilsynsrutinar og oppfølging

Send faktura

Send elektronisk faktura til Mattilsynet.

Presse

pressevakt@mattilsynet.no, telefon: 469 12 910

Meir informasjon til pressa finn du i presserommet vårt.

Sjå også offentleg journal for Mattilsynet.

Sosiale medier

Følg Mattilsynet i sosiale medier

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00