Kontakt oss

Publisert 15.02.2021     Sist endret 17.03.2021

Ring på telefon 22 40 00 00

Opent kvardagar kl. 8.00 – 15.45
(8.00 –e 15.00 frå 15. mai til 15. september).

Send e-post

E-post sendes til postmottak@mattilsynet.no. For at vi skal kunne formidle førespurnaden din til rett avdeling, må du minst oppgje namn/verksemd og postnummer. Skriv evt. saksnummer eller anna referanse i emnefeltet.

Skal du sende vedlegg som er for store til e-posten (over 25MB totalt), kan du bruke dette skjemaet. Hugs at du her og oppgjev namn/verksemd, postnummer, evt. referanse, og kva sendinga gjeld.

eDialog

Skal du sende oss dokument som inneheld sensitiv informasjon eller er unntatt offentlegheit, kan du nytta eDialog. Dette er ei teneste med pålogging via ID-porten, der innbyggjarar og verksemder kan sende dokument på ein sikker og effektiv måte.

Hugs å leggje til evt. referanse/saksnummer. Dokumenta kan ha følgjande format: pdf, png, jpeg, tiff, xml, text, mpeg, video eller mp3.

eDialog skal ikkje brukast der Mattilsynet har eigne elektroniske skjema til føremålet. Er førespurnaden av generell art, send heller ein e-post.

Post

Mattilsynet, (+ namn på kontor/stad)
Felles postmottak
Postboks 383
2381 Brumunddal

Faks: 23 21 68 01

Motta digital post fra Mattilsynet

Slik mottek du post frå Mattilsynet digitalt.

Varsle Mattilsynet

 

Andre kritikkverdige høve

Varsle om:

  • kritikkverdige forhold på din eigen arbeidsplass
  • kritikkverdige oppførsel frå medarbeidar i Mattilsynet eller Dyrevernnemnd
  • misbruk av myndigheit
  • systemfeil ved tilsynsrutinar og oppfølging

Send faktura

Send elektronisk faktura til Mattilsynet.

Presse

pressevakt@mattilsynet.no, telefon: 469 12 910

Meir informasjon til pressa finn du i presserommet vårt.

Sjå også offentleg journal for Mattilsynet.

Sosiale medier

Følg Mattilsynet i sosiale medier

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00