Kontakt oss

Publisert 15.02.2021     Sist endret 27.04.2022

Ring på telefon 22 40 00 00

Opent kvardagar kl. 9.00 – 11.00 og fra 12.00 - 15.00
(12.00 - 14.30 frå 15. mai til 15. september).

Varsle Mattilsynet

Ved å varsla hjelpar du Mattilsynet med å følgja opp alvorlege forhold. Klikk her for å varsla oss om forskjellige tema.

Send e-post

E-post sendes til postmottak@mattilsynet.no. For at vi skal kunne formidle førespurnaden din til rett avdeling, må du minst oppgje namn/verksemd og postnummer. Skriv evt. saksnummer eller anna referanse i emnefeltet.

Skal du sende vedlegg som er for store til e-posten (over 25MB totalt), kan du bruke dette skjemaet. Hugs at du her og oppgjev namn/verksemd, postnummer, evt. referanse, og kva sendinga gjeld.

eDialog

Skal du sende oss dokument som inneheld sensitiv informasjon eller er unntatt offentlegheit, kan du nytta eDialog. Dette er ei teneste med pålogging via ID-porten, der innbyggjarar og verksemder kan sende dokument på ein sikker og effektiv måte.

Hugs å leggje til evt. referanse/saksnummer. Du kan sende inn dokumenter i pdf, png, jpeg, tiff, xml, text, mpeg video og mp3.

eDialog skal ikkje brukast der Mattilsynet har eigne elektroniske skjema til føremålet. Er førespurnaden av generell art, send heller ein e-post.

Post

Mattilsynet, (+ namn på kontor/stad)
Felles postmottak
Postboks 383
2381 Brumunddal

Motta digital post frå Mattilsynet

Slik mottek du post frå Mattilsynet digitalt.


Send faktura

Send elektronisk faktura til Mattilsynet.

Presse

pressevakt@mattilsynet.no, telefon: 46 91 29 10

Meir informasjon til pressa finn du i presserommet vårt.

Sjå også offentleg journal for Mattilsynet.

Sosiale medier

Følg Mattilsynet i sosiale medier

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00