Kontakt oss

Publisert 15.10.2012     Sist endret 30.01.2015

Telefon 22 40 00 00
Opent kvardagar kl. 8.00 – 15.45
(15.00 frå 15. mai til 15. september).

Postadresse for heile Mattilsynet:
Mattilsynet, (+ namn på kontor/stad)
Felles postmottak
Postboks 383
2381 Brumunddal

Faks: 23 21 68 01

Fakturamottak for Mattilsynet:
Mattilsynet (+ namn på kontor/stad)
NB! Vi krev elektronisk faktura - finn fakturaadressa her
Fakturamottak
Postboks 454
8401  Sortland

Organisasjonsnummer: 985 399 077

Digital post fra Mattilsynet
Slik mottek du post frå Mattilsynet digitalt

E-post
Bruk kontaktskjemaet vårt eller send til postmottak@mattilsynet.no.
Mattilsynet har ei felles e-postadresse. Ønsker du å kontakte eit avdelingskontor, kan du berre skrive det i emnefeltet. For at vi skal kunne svare på førespurnaden din, må du oppgje fullt namn og postnummer i e-posten din. Har du ein referanse, vennlegst skriv den i emnefeltet.
For å sende store filer til oss, bruk dette skjemaet. Hugs å registrere navn/verksemd, evt. saksnummer/referanse/saksbehandlar, og kva sendinga gjeld.

Bekymringsmeldingar
Vil du levere bekymringsmeldingar, kontakt oss i kontortida på telefon 22 40 00 00 eller bruk varsle oss-knappen.

Døde produksjonsdyr
Dersom du finn døde produksjonsdyr, skal dette meldast inn til Mattilsynet via dette skjemaet

Skadde og sjuke dyr
Gjeld det skadde og sjuke dyr, ta kontakt med den kommunale veterinærvakta. Kontaktinformasjon finn du på nettsidene til kommunen din eller i Gule sider. Om det gjeld eigarlause skadde eller påkøyrde dyr og lause hundar, ta kontakt med politiet på telefon 02800.

Alvorlige hendingar utanfor kontortid
Utanfor kontortid kan du ved mistanke om alvorleg smittsam dyresjukdom eller alvorleg dyrevernsak kontakte Mattilsynets nasjonale beredskapsvakt. Denne vakta når du ved å ringje telefon 22 40 00 00.

Alvorlige hendingar med drikkevatn
Vassverkseiarane skal varsle Mattilsynet straks ved mistanke om at drikkevatnet ikkje er helsemessig trygt. Ring 22 40 00 00. Etter arbeidstid, tast 2 for å bli satt over til nasjonal beredskapsvakt. Bruk i tillegg Mattilsynets skjemateneste for å varsle hendinga. Velg Meldeskjema for meldepliktig hendelse.

Presse
Meir informasjon til pressa finn du i presserommet vårt.

    Kontakt oss

    Finn riktig region og avdeling

    Mattilsynets sentralbord
    telefon 22 40 00 00