Kontaktinformasjon til avdelinger, seksjoner og regioner

Publisert 08.06.2018     Sist endret 09.11.2021

Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør
E-post: ingunn.midttun.godal@mattilsynet.no

Avdeling brukerdialog og kommunikasjon

Andrea Kilen, direktør avdeling brukerdialog og kommunikasjon
E-post: Andrea.Kilen@mattilsynet.no
Tlf. 22 77 82 32, mobil: 908 78 671

Seksjonssjefer

Monica Acatrinei, seksjonssjef brukerkontakt og arkiv
E-post: Monica.Acatrinei@mattilsynet.no
Tlf: 22 77 80 38, Mobil:400 82 950

Kari Sylvelin Strand, seksjonssjef digitale kanaler
E-post: Kari.sylvelin.strand@mattilsynet.no
Tlf: 22 77 88 76

Elianne Kemble-Clarkson, seksjonssjef kommunikasjon
E-post: Elianne.kemble-clarkson@mattilsynet.no
Tlf: 22 77 88 83

Avdeling styring

Lena de Faveri direktør avdeling styring
E-post: Lena.De.Faveri@mattilsynet.no
Tlf.: 22 77 87 54

Seksjonssjefer

Hege Modell, seksjonssjef virksomhetsstyring
E-post: Hege.modell@mattilsynet.no
Tlf: 22 77 89 09

Merethe Johanssen, (fungerende) seksjonssjef økonomi
E-post: Merethe.Johanssen@mattilsynet.no
Tlf: 22 77 91 62, Mobil: 913 63 935

Cornelia Madsen, seksjonssjef HR
E-post: Cornelia.Barbara.Maria.Madsen@mattilsynet.no
Tlf: 22 77 81 63, Mobil: 995 24 051

Gunhild Jørgensen, (fungerende) seksjonssjef anskaffelser
E-post: Gunhild.Jorgensen@mattilsynet.no
Tlf: 22 77 81 87, Mobil: 976 75 871

Avdeling regelverk og kontroll

Inge Erlend Næsset, direktør avdeling regelverk og kontroll
E-post: Inge.Erlend.Naesset@mattilsynet.no
Tlf: 22 77 87 43

Seksjonssjefer

Line Ruden (fungerende), sekjonssjef planter og innsatsvarer
E-post: Line.Ruden@mattilsynet.no
Tlf: 22 77 85 87, Mobil: 481 36 934

Lise Rokkones, seksjonssjef fiskehelse og fiskevelferd
E-post: Lise.Charlotte.Rokkones@mattilsynet.no
Tlf: 22 77 85 96 , Mobil: 975 90 210

Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse
E-post: Anne.Marie.Jahr@mattilsynet.no
Tlf: 22 77 78 89, Mobil: 992 75 772

Torunn Knævelsrud, seksjonssjef dyrevelferd
E-post: Torunn.Knaevelsrud@mattilsynet.no
Tlf: 22 77 90 51, Mobil: 916 41 457

Siv Jorunn Nordlund, seksjonssjef biologisk mattrygghet
E-post: Siv.Jorunn.Nordlund@mattilsynet.no
Tlf: 22 77 89 25, Mobil: 468 43 505

Are Tømmerberg Sletta, seksjonssjef kjemisk mattrygghet
E-post: Are.Sletta@mattilsynet.no
Tlf: 22 77 91 36, Mobil: 916 07 282

Avdeling juridisk og internationalt arbeid

Elisabeth Wilmann, direktør avdeling juridisk og internasjonalt arbeid
E-post:Elisabeth.Wilmann@mattilsynet.no
Tlf: 22 77 80 55 Mobil: 412 33 014

Seksjonssjefer

Solveig Bjørnerud Khan, seksjonssjef klagesaksenhet
E-post: Solveig.Bjornerud.Khan@mattilsynet.no
Tlf: 22 77 91 66, Mobil: 986 62 820

Sebastian Heyerdahl, seksjonssjef rettslige prosesser
E-post: Sebastian.Heyerdahl@mattilsynet.no
Tlf: 22 77 84 18, Mobil: 957 33 044

Marit Forbord, seksjonssjef grensekontroll og kriminalitet
E-post: Marit.Forbord@mattilsynet.no
Tlf: 22 77 86 43, Mobil: 901 61 770

Malin Elisabeth Florvåg, seksjonssjef internasjonalt samarbeid
E-post: Malin.Elisabeth.Florvag@mattilsynet.no
Tlf: 22 77 86 11, Mobil: 993 67 578

Avdeling utvikling

Stine Bakke-Haugseth, direktør avdeling utvikling
E-post: Stine.Bakke-Haugseth@mattilsynet.no
Tlf: 22 77 86 72

Seksjonssjefer

Ingunn Gråbergsveen, seksjonssjef forretningsutvikling
E-post: Ingunn.Grabergsveen@mattilsynet.no
Tlf: 22 77 83 47, Mobil: 994 48 810

Johan Monlin Fu, seksjonssjef analyse
E-post: Johan.monlin.fu@mattilsynet.no
Tlf: 22 77 89 52

Ann Kristin Wålengen Falkfjell, (fungerende) seksjonssjef plattform og IT-tjenester
E-post:  ann.kristin.falkfjell@mattilsynet.no
Tlf: 22 77 78 62, Mobil: 971 06 065

Helge Løken, seksjonssjef applikasjonsutvikling
E-post: Helge.Loken@mattilsynet.no
Tlf: 22 77 86 01

Regioner

Region nord

Region midt

Region sør og vest

Region Stor-Oslo 

Region øst 

Fant du det du lette etter?

PublikasjonerPublikasjoner