Kontaktinformasjon til avdelinger, seksjoner og regioner

Publisert 08.06.2018     Sist endret 05.07.2022

Gjelder alle kontorer

Varsle/spørsmål til Mattilsynet?

Klikk her for å varsle oss
Ring 22 40 00 00
, så setter vi deg over til rett avdeling.
Send e-post postmottak@mattilsynet.no, så sender vi til rett avdeling.

Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør
E-post: ingunn.midttun.godal@mattilsynet.no

Avdeling brukerdialog og kommunikasjon

Andrea Kilen, direktør avdeling brukerdialog og kommunikasjon
E-post: Andrea.Kilen@mattilsynet.no
Tlf. 22 77 82 32, mobil: 908 78 671

Seksjonssjefer

Elianne Kemble-Clarkson, seksjonssjef kommunikasjon
E-post: Elianne.kemble-clarkson@mattilsynet.no
Tlf: 22 77 88 83, mobil: 900 12 727

Monica Acatrinei, seksjonssjef brukerkontakt og arkiv
E-post: Monica.Acatrinei@mattilsynet.no

Kari Sylvelin Strand, seksjonssjef digitale kanaler
E-post: Kari.sylvelin.strand@mattilsynet.no

Avdeling styring

Lena de Faveri direktør avdeling styring
E-post: Lena.De.Faveri@mattilsynet.no

Seksjonssjefer

Hege Modell, seksjonssjef virksomhetsstyring
E-post: Hege.modell@mattilsynet.no

Merethe Johanssen, seksjonssjef økonomi
E-post: Merethe.Johanssen@mattilsynet.no

Wenche Berg, (fungerende), seksjonssjef HR
E-post: wenche.berg@mattilsynet.no

Kjell Hermo, seksjonssjef anskaffelser
E-post: kjell.hermo@mattilsynet.no

Avdeling regelverk og kontroll

Inge Erlend Næsset, direktør avdeling regelverk og kontroll
E-post: Inge.Erlend.Naesset@mattilsynet.no

Seksjonssjefer

Line Ruden, sekjonssjef planter og innsatsvarer
E-post: Line.Ruden@mattilsynet.no

Lise Rokkones, seksjonssjef fiskehelse og fiskevelferd
E-post: Lise.Charlotte.Rokkones@mattilsynet.no

Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse
E-post: Anne.Marie.Jahr@mattilsynet.no

Torunn Knævelsrud, seksjonssjef dyrevelferd
E-post: Torunn.Knaevelsrud@mattilsynet.no

Marit Fallebø, (fungerende) seksjonssjef biologisk mattrygghet
E-post: marit.fallebo@mattilsynet.no

Are Tømmerberg Sletta, seksjonssjef kjemisk mattrygghet
E-post: Are.Sletta@mattilsynet.no

Avdeling juridisk og internationalt arbeid

Elisabeth Wilmann, direktør avdeling juridisk og internasjonalt arbeid
E-post:Elisabeth.Wilmann@mattilsynet.no

Seksjonssjefer

Solveig Bjørnerud Khan, seksjonssjef klagesaksenhet
E-post: Solveig.Bjornerud.Khan@mattilsynet.no

Sebastian Heyerdahl, seksjonssjef rettslige prosesser
E-post: Sebastian.Heyerdahl@mattilsynet.no

Marit Forbord, seksjonssjef grensekontroll og kriminalitet
E-post: Marit.Forbord@mattilsynet.no

Malin Elisabeth Florvåg, seksjonssjef internasjonalt samarbeid
E-post: Malin.Elisabeth.Florvag@mattilsynet.no

Avdeling utvikling

Stine Bakke-Haugseth, direktør avdeling utvikling
E-post: Stine.Bakke-Haugseth@mattilsynet.no

Seksjonssjefer

Ingunn Gråbergsveen, seksjonssjef forretningsutvikling
E-post: Ingunn.Grabergsveen@mattilsynet.no

Johan Monlin Fu, seksjonssjef analyse
E-post: Johan.monlin.fu@mattilsynet.no

Ann Kristin Wålengen Falkfjell, (fungerende) seksjonssjef brukersenter
E-post:  ann.kristin.falkfjell@mattilsynet.no

Helge Løken, seksjonssjef applikasjonsutvikling
E-post: Helge.Loken@mattilsynet.no

Nils Opsahl, (fungerende) seksjonssjef plattform, infrastruktur og avtaleforvaltning
E-post: Nils.Opsahl@mattilsynet.no

Regioner

Region nord

Region midt

Region sør og vest

Region Stor-Oslo 

Region øst 

Fant du det du lette etter?

PublikasjonerPublikasjoner