Kontroll med hygieniske barrierer i vannbehandlingen i 2023

Publisert 09.01.2023     Sist endret 09.01.2023

Ved den offentlige kontrollen med drikkevannsforsyningen i 2023, vil Mattilsynet undersøke om råvannet behandles slik at drikkevannet blir helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.

Som vannverkseier skal dere sørge for at drikkevannet som leveres ut til abonnentene har passert et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer, slik at vannet er fritt for virus, bakterier, parasitter, andre mikroorganismer eller stoffer som i antall eller konsentrasjon utgjør en mulig helsefare. Vannbehandlingen og kildebeskyttelsen skal til sammen gi tilstrekkelige hygieniske barrierer. Dette innebærer at vannbehandlingen skal være tilpasset råvannskvaliteten, mengden produsert vann per døgn og de farene som er identifisert i samsvar med farekartleggingen/farehåndteringen.

Begrepet «tilstrekkelige hygieniske barrierer» er tatt i bruk for å unngå at fokuset rettes mot tallet to, på bekostning av fokuset på hvilke barrierer som til sammen sikrer helsemessig trygt drikkevann. I praksis kan antallet være både høyere og lavere. Vi snakker ofte om delbarrierer, og kravet er at summen av delbarrierer skal gi tilstrekkelig beskyttelse.

Dette ser vi etter

Den offentlige kontrollen på drikkevannsområdet blir ført etter utvalgte bestemmelser i drikkevannsforskriften. I 2023 undersøker vi hvordan vannverkseierne har etablert og drifter vannbehandlingstrinnene. Mattilsynet vil legge særlig vekt på at farekartleggingen og farehåndteringen i drikkevannsforskriften § 6 er utført for vannbehandlingen og at den er oppdatert. Videre om kildebeskyttelsen og vannbehandlingen til sammen utgjør et tilstrekkelig antall hygieniske barrierer (jf § 13) som sikrer produksjon av trygt drikkevann til enhver tid.

Dere må være forberedt på at vi vil kontrollere følgende

  • Har dere utført utført en fullstendig farekartlegging og farehåndtering for vannbehandlingen?
  • Har dere etablert rutiner for å sikre at farekartleggingen og farehåndteringen for vannbehandlingen er oppdatert?
  • Har dere etablert en vannbehandling som er tilpasset råvannskvaliteten og farekartleggingen
  • Har dere en skriftlig plan for drift og vedlikehold av vannbehandlingsanlegget? er planen basert på en farekartlegging, er den oppdatert, og følges den?
  • Er opplysninger om vannbehandlingsprosess registrert og oppdatert i våre systemer?

Dette utføres i Mattilsynets skjematjeneste se også veiledningsdokumentet Skjematjenesten oppdatere vannbehandlingstrinn.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Alle vannverkseiere hvor vannforsyningssystemet produserer over 10 m3 drikkevann per døgn, bør være forberedt på at Mattilsynet kan komme på tilsyn i løpet av 2023.

Se Sjekkliste - Kontroll med hygieniske barrierer i vannbehandlingen i 2023

Fant du det du lette etter?