Les sammendrag av sentrale klagesaker på nett

Publisert 21.11.2023     Sist endret 21.11.2023

Nå kan du lese sammendrag av vedtak i klagesaker som er behandlet av Mattilsynets klagesaksenhet på nettsidene våre.

– Vi ønsker å dele våre avgjørelser av flere årsaker. Først og fremt ønsker vi åpenhet om vår klagesaksbehandling. Det er viktig at vi formidler hvordan vi begrunner de vedtak som klagesaksenheten kommer fram til. Videre ønsker vi å forbedre regelverksforståelsen til de vi fører tilsyn med og andre interessenter. Klagesaksvedtak kan også gi nyttige avklaringer for forhold som ikke er nærmere beskrevet i lover eller regelverket, sier seksjonssjef Solveig Bjørnerud Khan, leder for klagesaksenheten i Mattilsynet.

Mattilsynet har siden 2021 hatt en egen uavhengig klagesaksenhet på hovedkontoret, som behandler klager på vedtak fattet i førsteinstans i regionene. I 2022 behandlet klagesaksenheten om lag 300 saker.

Sammendragene er anonymiserte av hensyn til klagerne. Det vil imidlertid være mulig å søke innsyn i selve vedtaket, og få ytterligere opplysninger i noen saker.

Se sammendragene av klagesaker her

Fant du det du lette etter?