Mål og strategi

Publisert 07.06.2012     Sist endret 27.05.2019

Mattilsynet skal gjennom tilsyn, rettleiing, kartlegging og overvaking, og ved å ta del i utvikling av regelverk, arbeide for desse måla:

  • sikre helsemessig trygg mat og trygt drikkevatn

  • fremme god helse hos plantar, fisk og landdyr

  • fremme god dyrevelferd og respekt for dyr

  • fremme helse, kvalitet og forbrukaromsyn langs heile matproduksjonskjeda

  • sørgje for miljøvennlig produksjon

Fant du det du lette etter?