Mål og strategi

Publisert 07.06.2012     Sist endret 05.03.2019

Mattilsynet skal gjennom tilsyn, rettleiing, kartlegging og overvaking, og ved å ta del i utvikling av regelverk, arbeide for desse måla:

  • sikre helsemessig trygg mat og trygt drikkevatn
  • fremme god helse hos plantar, fisk og landdyr
  • fremme god dyrevelferd og respekt for dyr
  • fremme helse, kvalitet og forbrukaromsyn langs heile matproduksjonskjeda
  • sørgje for miljøvennlig produksjon
Fant du det du lette etter?