Kunngjøring

Mattilsynet endrer kontrollområdeforskrift for Gyrodactylus salaris (G. salaris) i Sunndal, Oppdal, Tingvoll, Gjemnes, Nesset, Molde, Fræna, Lesja og Dovre kommuner, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Oppland fylker

Publisert 01.09.2023     Sist endret 01.09.2023

Mattilsynet har 1. september 2023 fastsatt forskrift om endring av forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris (G. salaris) hos akvatiske dyr i Sunndal, Oppdal, Tingvoll, Gjemnes, Nesset, Molde, Fræna, Lesja og Dovre kommuner, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Oppland fylker

Mattilsynet mottok 8. august 2023 melding fra Veterinærinstituttet om påvisning av Gyrodactylus salaris (G. salaris) i prøver fra lakseunger i Gylelva i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal. Sykdommen er tidligere ikke påvist i Gylelva, men elven har til nå vært omfattet av overvåkingssonen i gjeldende kontrollområdeforskrift for området. Som følge av påvisningen har Mattilsynet foretatt endringer i kontrollområdeforskriften, ved å etablere en ny vernesone i Gylelva.

G. salaris er en liten ferskvannsparasitt (ca 0,5 mm) som er dødelig for norsk laks. Med små kroker fester den seg på laksungene der den spiser av huden. G. salaris kan ha ukjønnet formering og det kan bli flere tusen av dem på en laksunge før denne dør. Konsekvensene av sykdommen er så alvorlig for laksen at den kan forsvinne helt fra infiserte elver. Parasitten spres med fisk, garn, utstyr og vann fra smittede vassdrag og anlegg, og hvis parasitten spres kan det få store følger for fisking av villaks i Norge. Det er derfor viktig at alle som ferdes ved elver og ferskvann vet hva de skal gjøre for å unngå videre spredning av parasitten. G.salaris er en liste F-sykdom.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Formålet med endringsforskriften er å opprette en ny vernesone som omfatter Gylelva.
  • I vernesonen er det blant annet forbudt å fiske med ethvert redskap med mindre Mattilsynet gir godkjenning. Det er videre forbudt å drive vannsport med mindre utøverne ved skriftlig egenerklæring og gyldig merking av utstyr, kan dokumentere nødvendig forebygging av smittespredning. I vernesonen er det også forbud mot flytting av vann.
  • Forskriften er oppdatert slik at den samsvarer med nytt dyrehelseregelverk.

Hvem gjelder restriksjonssoneforskriften for?

En restriksjonssoneforskrift med formål om å forebygge, begrense og utrydde sykdom på grunn av lakseparasitten G. salaris har betydning for enhver som driver aktivitet i restriksjonssonen som kan medføre smittespredning.

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av restriksjonssoneforskriften etter at den er fastsatt, gi innspill til Mattilsynet (postmottak@mattilsynet.no merk med saksnummer 2023/178104). Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte restriksjonssoneforskriften.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Inger Mette Hogstad, Mattilsynet seksjon primærproduksjon Nordmøre og Romsdal, tlf; 22 77 83 26


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Spesialinspektør Inger Mette Hogstad, Mattilsynet seksjon primærproduksjon Nordmøre og Romsdal, tlf; 22 77 83 26