Faktaartikkel

Mattilsynet gjennomfører digitale tilsyn

Publisert 26.03.2021     Sist endret 18.01.2022

Mattilsynet gjennomfører stadig flere digitale tilsyn. Her får du informasjon om hvordan slike tilsyn gjennomføres.

Med digitale tilsyn mener vi gjennomføring av deler av, eller hele, tilsynsprosessen ved hjelp av digitale hjelpemidler.

Eksempler på digitale tilsyn:

 • Tidlig analyse av data og informasjon fra næringene eller via samarbeid med andre myndigheter.
 • Utsjekk og kontroll av dokumenter som er innsendt elektronisk.
 • Screening-kontroll via digital møteplass (f.eks. Microsoft Teams), med utsjekk av utvalgte krav, og vurdering av behov for ytterligere (fysisk) kontroll.
 • Fullverdig kontroll via digital møteplass, med utsjekk av alle kravpunkter.

En fullverdig digital kontroll vil i de fleste tilfeller kreve forhåndsvarsling, for å avtale møteplattform og tidspunkt. I de tilfellene hvor Mattilsynet ønsker å sjekke spesifikke kravpunkter, vil det være behov for at virksomheten kan filme i lokalet.

Eksempler på digitale tilsyn som kan bli gjennomført i 2021:

 • Revisjoner av kjøttbedrifter og slakterier
 • Revisjoner av importvirksomheter
 • Revisjoner av internkontroll hos sjømatvirksomheter
 • Revisjoner av HK-ledet i konsern- og kjedetilsyn
 • Kontroll av salg av legemidler utenom apotek (LUA)
 • Kontroll av treemballasje produksjon
 • Kontroll av biogassanlegg og komposteringsanlegg som mottar animalske biprodukter
 • Kontroll av fôrimport (fuglefrø)
 • Kontroll av sporbarhet sau og storfe
 • Kontroll av veterinærens medisinbruk i svinebesetninger
Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer