Mattilsynet opphever restriksjoner etter påvisning av fugleinfluensa i Buvika i Troms

Publisert 18.11.2023     Sist endret 18.11.2023

Siden 13. oktober har det vært en rekke restriksjoner for tamme fugler i et avgrenset geografisk område i Troms etter at det ble påvist fugleinfluensa på fugler i et fuglehold i dette området.

Det har ikke blitt påvist flere tilfeller av smitte hos tamme fugler siden den tid, og Mattilsynet kan derfor oppheve alle restriksjoner i området fra og med 18.november.

Det er fremdeles smitte hos ville fugler og smittevern er derfor viktig for alle som har tamme fugler.

Viktig med godt smittevern

Mattilsynet oppfordrer alle som har fugler til å ha godt smittevern. Den aller viktigste jobben for å hindre at fuglene dine blir smittet er å tenke forebygging og smittevern i alt du gjør. Husk at dyr som er smittet kan smitte andre før de viser symptomer på sykdom.

Siden fugleinfluensa finnes hos ville fugler i Norge er det viktig at alle som har tamme fugler har gode smitteverntiltak. Pass på at fuglene dine ikke har direkte eller indirekte kontakt (for eksempel via avføring på sko) med ville fugler. Vask, og om mulig desinfiser hendene dine, før og etter at du har vært i kontakt med fuglene dine. Beskytt fôr og vann slik at ville fugler ikke kommer til, pass på at færrest mulig er i kontakt med fuglene dine og hold det rent og ryddig slik at ville fugler ikke blir tiltrukket området der fuglene dine oppholder seg.

Fugleinfluensa smitter lett mellom fugler, men risikoen for smitte til befolkningen vurderes som svært lav, og det er trygt å spise egg og fjørfekjøtt.

Meld fra til Mattilsynet ved mistanke om smitte

Det er svært viktig at alle som har fugler er årvåkne og straks tar kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 dersom de mistenker smitte hos egne fugler.

Les mer om smittevern på Mattilsynets sider om fugleinfluensa

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner