Mattilsynet opphever restriksjoner for tamme fugler i Innlandet

Publisert 20.02.2023     Sist endret 20.02.2023

Siden 13. januar har det vært en rekke restriksjoner for tamme fugler i Innlandet etter utbruddet av den smittsomme dyresykdommen Newcastlesyke. Det har ikke blitt påvist smitte hos andre tamme fugler i sonene rundt utbruddet, og Mattilsynet kan derfor oppheve alle restriksjoner i området fra og med 20. februar. Smittevern er fremdeles viktig.

Viktig med godt smittevern

Mattilsynet oppfordrer alle som har fugler til å ha godt smittevern. Den aller viktigste jobben for å hindre at fuglene dine blir smittet er å tenke forebygging og smittevern i alt du gjør. Husk at dyr som er smittet kan smitte andre før de viser symptomer på sykdom.

Siden både Newcastlesyke og fugleinfluensa finnes hos ville fugler i Norge er det viktig at alle som har fugler har gode smitteverntiltak. Pass på at fuglene dine ikke har direkte eller indirekte kontakt (for eksempel via avføring på sko) med dine fugler. Vask og om mulig desinfiser hendene dine før og etter at du har vært i kontakt med fuglene dine. Beskytt fôr og vann slik at ville fugler ikke kommer til, pass på at færrest mulig er i kontakt med fuglene dine og hold det rent og ryddig slik at ville fugler ikke blir tiltrukket området der fuglene dine oppholder seg.

Newcastlesyke og fugleinfluensa smitter lett mellom fugler, men risikoen for smitte til befolkningen vurderes som svært lav, og det er trygt å spise egg og fjørfekjøtt.

Meld fra til Mattilsynet ved mistanke om smitte

Det er svært viktig at alle som har fugler er årvåkne og straks tar kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 dersom de mistenker smitte hos egne fugler.

Fortsatt tiltak i noen deler av landet

Både Newcastlesyke og fugleinfluensa sirkulerer blant ville fugler i Norge og nå er også vårtrekket av ville fugler i gang. Mattilsynet har derfor innført en rekke tiltak for å hindre smittespredning. På Østlandet er det innført tiltak og restriksjoner for Newcastlesyke (infisert sone for Newcastlesyke) i 34 kommuner. I Rogaland er det innført tiltak og restriksjoner for fugleinfluensa (infisert sone for fugleinfluensa) i 8 kommuner.

Nå som vårtrekket av ville fugler er i gang kan det komme endringer i tiltakene og restriksjonene på kort varsel. Følg med på mattilsynet.no, her vil informasjon legges ut fortløpende.

 

Fant du det du lette etter?